Tarieven Heemstede

Onderwerp Tarief 2024
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 16,60

Onderwerp Tarief 2024
Alcoholwetvergunning € 242,60

Onderwerp Tarief 2024
Alcohol schenken en verkopen € 25,15
Bewijs van in leven zijn Tarief 2024
Bewijs van in leven zijn € 13,90
Bewijs nodig voor pensioen gratis
Boom kappen Tarief 2024
Leges (kapvergunning) € 74,40
Toeslag voor elke boom boven het aantal van 4 € 7,40
Buurt- straat- of tuinfeest Tarief 2023
Vergunning straatfeest € 24,15
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) kosteloos
Evenementenvergunning Tarief 2024
Klein evenement € 25,15
Grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico € 514,20
Afzetting openbare weg met hekken (verplicht) * € 36,30
Gemeentegrond gebruiken Tarief 2024
Leges € 24,55
Precario per m2 per dag € 0,41
Precario per m2 per week € 2,53
Precario per m2 per maand € 8,96
Precario per m2 per jaar € 86,66
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) € 3,57
Gehandicaptenparkeerplaats Tarief 2023
plaatsen kentekenbord € 268,15
wijzigen kentekenbord € 61,80
verplaatsen kentekenbord € 188,30
Grof huisvuil Tarief 2024
Zelf wegbrengen naar milieustraat:  
Eerste 3 m³ Gratis
Boven de 3 m³ € 48,83 per m³
Laten ophalen:  
Per keer tot een maximum van 2 m³ € 24,37
Vanaf 3 m³ € 48,83 per m³
Tip: een driezitsbank is ongeveer 1 m³.  
Identiteitskaart Tarief 2024
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 40,92
Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 75,80
Spoedtoeslag per identiteitskaart extra € 57,09
Ligplaatsvergunning Tarief 2024
Eenmalig-administratiekosten (leges) € 78,60
Liggeld (precario) per jaar per ligplaats-maximale bootlengte 6 meter € 168,56
De factuur ontvangt u jaarlijks van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid  
Marktstandplaatsvergunning Tarief 2024
Vaste plaats per kwartaal per strekkende meter € 44,30
1 marktstandplaats (exclusief kraamgeld) of standwerkersplaats € 15,60
1 standwerkersplaats per dag € 15,60
Standwerkersplaats of dagplaats per strekkende meter € 3,90
Monument, omgevingsvergunning Tarief 2024
Monument, omgevingsvergunning € 232,15
Nederlander worden door naturalisatie Tarief 2024
Verzoek tot naturalisatie € 1023
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie € 1305
Meenaturaliserend kind € 151
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel € 760
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel (samen met partner) € 1044
Verzoek naturalisatie door Molukker € 0
Openingstijden winkels, ontheffing Tarief 2024
Ontheffing € 24,35
Parkeerbelasting Tarief 2024
Bij parkeermeters € 2 per uur
Bij parkeerplaats Leidsevaartweg (station NS - maximaal dagtarief) € 6
Parkeervergunning Tarief 2024
Bij parkeermeters (per uur) € 2,00
Bewoners (per jaar) € 31,25
Bezoekerssaldo (vast bedrag per kalenderjaar) € 31,25
Werk/bezoek (ondernemers, werkgevers, per jaar) € 62,50
Huisartsen (per jaar) € 62,50
Tijdelijke parkeervergunning (3 maanden geldig) € 31,25

Paspoort Tarief 2024
Paspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 63,42
Paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 83,87
Spoedaanvraag per paspoort extra € 57,09
Zakenpaspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 63,42
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 83,87
Reclameborden plaatsen Tarief 2024
Ontheffing € 25,15
Precario per bord/per week € 1,71
Reclame plaatsen Tarief 2024
Omgevingsvergunning reclame plaatsen € 193,20
Ontheffing voor aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten € 102,80
Reclameborden ontheffing € 25,15
Precario per bord/per week € 1,71
Rijbewijs Tarief 2024
Nieuw rijbewijs of verlengen € 51,11
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs € 39,65
Gezondheidsverklaring voor rijbewijs C, CE, D, DE € 44,50
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent € 44,50
Omwisselen buitenlands rijbewijs € 51,11
Standplaatsvergunning Tarief 2024
Vergunning voor maximaal 6 dagen € 25,15
Vergunning langer dan 6 dagen € 86,95
Straatfeest, buurtfeest Tarief 2024
Vergunning straatfeest € 25,15
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) kosteloos
Precariobelasting terras Tarief 2024
Per m2 per week € 1,71
Per m2 per maand € 4,67
Per m2 per jaar € 46,34
Terras boven water, per m2 per jaar € 29,05
Trouwen of geregistreerd partnerschap Tarief 2024
Maandag t/m donderdag van 11.00 t/m 16.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) € 471,35
Zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) € 1320,80
Trouwen buiten kantoortijd, zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag en feestdag:  
Locatie gemeentehuis € 1754,70
Locatie buiten gemeentehuis € 1404,15
Maandag t/m donderdag 09.30 en 10.00 uur (geen toespraak wel in de trouwzaal) € 225,80
Woensdag om 08.45 en 09.00 uur (alleen voor inwoners van Heemstede) Kosteloos
Extra kosten trouwen Tarief 2024
Aanwijzen eigen trouwambtenaar € 111,95
Aanwijzen en beëdigen eigen trouwambtenaar € 123,15
Gemeente stelt getuigen beschikbaar € 24,35 (per getuige)
Huwelijksvoltrekking in een andere taal (Engels, Frans. Duits) € 61,50
Trouwboekje en uittreksel Tarief 2024
Trouwboekje € 25,75
Duplicaat trouwboekje € 31,20
Uittreksel burgerlijke stand (landelijk tarief) € 16,60
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 29,00
Wijzigen of annuleren afspraak of tijdstip € 104,15
Uittreksel BRP persoonsgegevens Tarief 2024
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) € 13,90
VOG Tarief 2024
Online via justis.nl € 33,85
Via de gemeente € 41,35

Ventvergunning Tarief 2024
1 dag - korter dan een maand € 34,10
langer dan een maand € 54,20