Tarieven Heemstede

Onderwerp Tarief 2023
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 15,70

Onderwerp Tarief 2023
Alcoholwetvergunning € 232,95

Onderwerp Tarief 2023
Alcohol schenken en verkopen € 24,15
Bewijs van in leven zijn Tarief 2023
Bewijs van in leven zijn € 13,35
Bewijs nodig voor pensioen gratis
Boom kappen Tarief 2023
Leges (kapvergunning) € 74,40
Toeslag voor elke boom boven het aantal van 4 € 7,40
Buurt- straat- of tuinfeest Tarief 2023
Vergunning straatfeest € 24,15
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) kosteloos
Evenementenvergunning Tarief 2023
Klein evenement € 24,15
Grote evenementen of evenementen met een verhoogd risico € 493,75
Afzetting openbare weg met hekken (verplicht) * € 34,90
Gemeentegrond gebruiken Tarief 2023
Leges € 23,60
Precario per m2 per dag € 0,39
Precario per m2 per week € 2,43
Precario per m2 per maand € 8,60
Precario per m2 per jaar € 83,21
Precario per betaald parkeervak per dag (wanneer van toepassing) € 3,57
Gehandicaptenparkeerplaats Tarief 2023
plaatsen kentekenbord € 268,15
wijzigen kentekenbord € 61,80
verplaatsen kentekenbord € 188,30
Grof huisvuil Tarief 2023
Zelf wegbrengen naar milieustraat:  
Eerste 3 m³ Gratis
Boven de 3 m³ € 48,83 per m³
Laten ophalen:  
Per keer tot een maximum van 2 m³ € 24,37
Vanaf 3 m³ € 48,83 per m³
Tip: een driezitsbank is ongeveer 1 m³.  
Identiteitskaart Tarief 2023
Identiteitskaart jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig) € 37,99
Identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 70,38
Spoedtoeslag per identiteitskaart extra € 53,01
Ligplaatsvergunning Tarief 2023
Eenmalig-administratiekosten (leges) € 75,50
Liggeld (precario) per jaar per ligplaats-maximale bootlengte 6 meter € 161,84
De factuur ontvangt u jaarlijks van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid  
Huurprijs per jaar Tarief 2022
Ligplaats Industrieweg (vaartuiglengte tot 7,5 meter) € 870
Ligplaats Van den Eijndekade (vaartuiglengte tot 10 meter) € 1315
Marktstandplaatsvergunning Tarief 2023
1 marktstandplaats (exclusief kraamgeld) of standwerkersplaats € 14,80
1 standwerkersplaats € 14,80
Monument, omgevingsvergunning Tarief 2023
Monument, omgevingsvergunning € 232,15
Nederlander worden door naturalisatie Tarief 2023
Verzoek tot naturalisatie € 970
Gelijktijdig verzoek (man/vrouw + partner) tot naturalisatie € 1238
Naturalisatie kind € 143
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel € 722
Verzoek naturalisatie door staatloze of vergunninghouder asiel (samen met partner) € 991
Verzoek naturalisatie door Molukker € 0
Openingstijden winkels, ontheffing Tarief 2023
Ontheffing € 23,40
Parkeerbelasting Tarief 2023
Bij parkeermeters € 1,50 per uur
Bij parkeerplaats Leidsevaartweg (station NS - maximaal dagtarief) € 6,00
Parkeervergunning Tarief 2023
Bij parkeermeters (per uur) € 1,50
Bewoners (per jaar) € 31,25
Bezoekerssaldo (vast bedrag per kalenderjaar) € 31,25
Werk/bezoek (ondernemers, werkgevers, per jaar) € 62,60
Huisartsen (per jaar) € 62,60
Tijdelijke parkeervergunning (3 maanden geldig) € 31,25

Paspoort Tarief 2023
Paspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 58,89
Paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 77,87
Spoedaanvraag per paspoort extra € 53,01
Zakenpaspoort tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 58,89
Zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 77,87
Reclameborden plaatsen Tarief 2023
Ontheffing € 24,15
Precario per bord/per week € 1,64
Reclame plaatsen Tarief 2023
Omgevingsvergunning reclame plaatsen € 193,20
Ontheffing voor aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten € 98,75
Reclameborden ontheffing € 24,15
Precario per bord/per week € 1,64
Rijbewijs Tarief 2023
Nieuw rijbewijs of verlengen € 48,15
Extra toeslag spoedaanvraag nieuw rijbewijs € 34,10
Gezondheidsverklaring voor rijbewijs C, CE, D, DE € 41,00
Gezondheidsverklaring als u 75 jaar of ouder bent € 41,00
Omwisselen buitenlands rijbewijs € 48,15
Standplaatsvergunning Tarief 2023
Vergunning voor maximaal 6 dagen € 24,15
Vergunning langer dan 6 dagen € 83,50
Straatfeest, buurtfeest Tarief 2023
Vergunning straatfeest € 24,15
Wegafzetting (zowel bij vergunning als bij melding) kosteloos
Precariobelasting terras Tarief 2022
Per m2 per week € 1,55
Per m2 per maand € 4,23
Per m2 per jaar € 31,54
Terras boven water, per m2 per jaar € 29,05
Trouwen of geregistreerd partnerschap Tarief 2023
Maandag t/m donderdag van 11.00 t/m 16.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) € 452,60
Zaterdag van 10.00 t/m 16.00 uur (starttijd op hele uren) € 1268,20
Trouwen buiten kantoortijd, zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag en feestdag:  
Locatie gemeentehuis € 1684,80
Locatie buiten gemeentehuis € 1348,20
Maandag t/m donderdag 09.30 en 10.00 uur (geen toespraak wel in de trouwzaal) € 216,85
Woensdag om 08.45 en 09.00 uur (alleen voor inwoners van Heemstede) Kosteloos
Extra kosten trouwen Tarief 2023
Aanwijzen eigen trouwambtenaar € 107,50
Aanwijzen en beëdigen eigen trouwambtenaar € 118,25
Gemeente stelt getuigen beschikbaar € 23,40 (per getuige)
Huwelijksvoltrekking in een andere taal (Engels, Frans. Duits) € 59,05
Trouwboekje en uittreksel Tarief 2023
Trouwboekje € 24,75
Duplicaat trouwboekje € 30,00
Uittreksel burgerlijke stand (landelijk tarief) € 15,70
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 27,50
Wijzigen of annuleren afspraak of tijdstip € 100
Uittreksel BRP persoonsgegevens Tarief 2023
Uittreksel BRP (persoonsgegevens) € 13,35
VOG Tarief 2023
Online via justis.nl € 33,85
Via de gemeente € 41,35

Ventvergunning Tarief 2023
1 dag - korter dan een maand € 32,75
langer dan een maand € 52,05