Aanvragen vergunning kadastrale splitsing woning

Wilt u als huiseigenaar uw woning splitsen in meerdere woningen of appartementen om ze apart te verkopen? Dan hebt u meestal een kadastrale splitsingsvergunning nodig. Met deze vergunning kan een notaris de splitsing in het kadaster voor u regelen. Een vergunning voor een kadastrale splitsings van uw woning vraagt u online aan.

Hoe werkt het?

  • Lees voor uw aanvraag eerst de voorwaarden en de redenen waarom een vergunning geweigerd kan worden. Deze staan in de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022 (Artikel 3.1.4 Weigeringsgronden).
  • Als u een woning kadastraal wilt laten splitsen, heeft u meestal een omgevingsvergunning voor een bouwkundige splitsing nodig. Als deze nog niet is verleend, vraagt u deze vergunning eerst aan via het Omgevingsloket.  Als u twijfelt over de noodzaak van een omgevingsvergunning voor een bouwkundige splitsing, neem dan contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
  • Zorg dat op de splitsingstekening duidelijk aangegeven is wat de exacte bruto vloeroppervlakte (BVO) in m² bedraagt na splitsing.
Aanvragen splitsingsvergunning

Contact

Lazlo Oegema
l.oegema@heemstede.nl