Alcoholwetvergunning

 • Vergunning nodig als u een (horeca)bedrijf heeft waar u tegen betaling alcoholhoudende drank schenkt
 • De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon
 • U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • Commerciële instellingen en slijterijen: vul aanvraagformulier Model A en Verklaring leidinggevende A en de Bibob-vragenlijst  in
 • Verenigingen en stichtingen: vul aanvraagformulier Model B en Verklaring leidinggevende B in
 • Na het invullen van de formulieren maakt u een afspraak met de gemeente
 • Doorgeven wijziging leidinggevende, zie 'Zo werkt het'
Alcoholwetvergunning aanvragen

Maak een afspraak met de gemeente voor het indienen van de aanvraag. U moet de volgende stukken aanleveren.

Commerciële instellingen en slijterijen

Verenigingen en stichtingen

Wijziging leidinggevenden 

Wijziging inrichting

 • U heeft al een Alcoholwetvergunning, maar u wilt een wijziging van de inrichting doorgeven (bijvoorbeeld de toevoeging  van een terras)
 • Vul dan het formulier Melding wijziging inrichting (pdf, 75 KB) in

Om een vergunning te krijgen, moeten zowel de leidinggevenden als de inrichting zelf aan een aantal eisen voldoen. Een leidinggevende moet beschikken over:

 • Diploma Sociale Hygiëne
 • Moet tevens aan een aantal 'zedelijkheids- en moraliteitseisen' voldoen
 • Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen wat toiletgelegenheden en ventilatiemogelijkheden betreft
 • Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn

U krijgt geen alcoholwetvergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Onderwerp Tarief 2024
Alcoholwetvergunning € 242,60