Alcoholwetvergunning

 • Vergunning nodig als u een (horeca)bedrijf heeft waar u tegen betaling alcoholhoudende drank schenkt
 • De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend op (rechts)persoon
 • U moet opnieuw een vergunning aanvragen als er iets aan de vergunning verandert. Bijvoorbeeld als de ondernemingsvorm of de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • Commerciële instellingen en slijterijen: vul aanvraagformulier Model A en Verklaring leidinggevende A en de Bibob-vragenlijst  in
 • Verenigingen en stichtingen: vul aanvraagformulier Model B en Verklaring leidinggevende B in
 • Na het invullen van de formulieren maakt u een afspraak met de gemeente
 • Doorgeven wijziging leidinggevende, zie 'Zo werkt het'
Alcoholwetvergunning aanvragen

Maak een afspraak met de gemeente voor het indienen van de aanvraag. U moet de volgende stukken aanleveren.

Commerciële instellingen en slijterijen

Verenigingen en stichtingen

Wijziging leidinggevenden 

Wijziging inrichting

 • U heeft al een Alcoholwetvergunning, maar u wilt een wijziging van de inrichting doorgeven (bijvoorbeeld de toevoeging  van een terras)
 • Vul dan het formulier Melding wijziging inrichting (pdf, 75 KB) in
 • Kosten  € 21,45

Om een vergunning te krijgen, moeten zowel de leidinggevenden als de inrichting zelf aan een aantal eisen voldoen. Een leidinggevende moet beschikken over:

 • Diploma Sociale Hygiëne
 • Moet tevens aan een aantal 'zedelijkheids- en moraliteitseisen' voldoen
 • Een 'inrichting' is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen
 • Het horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen wat toiletgelegenheden en ventilatiemogelijkheden betreft
 • Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn

U krijgt geen alcoholwetvergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Onderwerp Tarief 2023
Alcoholwetvergunning € 232,95