Bomen kappen en (her)planten

  • Check eerst of de boom op de bomenkaart staat.  (als boom of op een adres binnen een bomenzone)
  • Boom op bomenkaart? Vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket
  • Boom niet op bomenkaart? U heeft geen vergunning nodig
  • Bekijk de tips voor (her)planten van bomen

  • Bij een omgevingsvergunning voor kappen van bomen staat vaak een herplantplicht genoemd.
  • Bij het (her)planten van bomen mag u volgens artikel 4:10g van de Algemene Plaatselijke Verordening tot op 200 centimeter van de erfgrens planten. Voor leibomen geldt een afstand van 50 centimeter. Voor heesters en heggen is deze afstand nihil.
  • Bij het planten op de erfgrens wordt de eigenaar van het aangrenzende perceel automatisch mede-eigenaar
  • Bekijk de online kaart aan- en herplant bomen

Meer weten over het snoeien/kappen van bomen voor uw situatie?
Neem contact op met:

Arjan Appelman
(023) 548 57 40

Boom kappen Tarief 2024
Leges (kapvergunning) € 74,40
Toeslag voor elke boom boven het aantal van 4 € 7,40