Incidentele festiviteit organiseren

Vanwege het coronavirus zijn onderstaande festiviteiten momenteel niet toegestaan. Meer informatie vindt u op onze coronapagina

Een bedrijf of instelling mag een vast aantal keren per jaar een festiviteit (feestelijkheid) organiseren. Dit kan een sportactiviteit of een activiteit met muziek zijn. U mag dan meer geluid maken dan normaal.

  • Inrichtingen mogen 12 keer per jaar een melding doen *
  • Indienen ten minste 2 weken voor aanvang festiviteit
  • Tijdens de festiviteit mag het equivalente geluidsniveau niet meer bedragen dan 50 dB(A) (gemeten in geluidsgevoelige vertrekken van gevoelige gebouwen)
  • Muziek afspelen mag tot 24.00 uur op vrijdag en zaterdag of dag voor een algemeen erkende feestdag. Op andere dagen mag dit tot 23.00 uur

* Inrichtingen gelegen in het gebied ten oosten van de Heemsteedse Dreef (met uitzondering van de Jan van Goyenstraat), de Cruquiusweg, de Javalaan en het gebied ten oosten en zuiden van de Sportparklaan, en op het perceel Groenendaal 1 mogen 8 keer per jaar een melding doen.

Nu melding incidentele festiviteit doen