Marktstandplaatsvergunning

  • Schriftelijk aanvragen/wijzigen via één van onderstaande knoppen
  • Als er een wachtlijst is, kan het langer duren voor u de vergunning krijgt
Aanvragen marktstandplaatsvergunning Wijzigen of opzeggen marktstandplaats

Voor de weekmarkt op woensdag heeft u voor een standplaats altijd een marktstandplaatsvergunning nodig. Als u geen vaste plaats heeft, kunt u meedingen naar een plaats als meeloper.

  • Een standplaats wordt toegewezen als vaste-, dagplaats of standwerkersplaats
  • Een gegadigde met branchevreemde artikelen krijgt voorrang bij het toewijzen van een dagplaats
  • De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen toe. Dagplaatsen zijn plaatsen die niet bezet zijn
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • Standwerkers kunnen onder dezelfde voorwaarden ook een marktvergunning aanvragen

Marktverordening Heemstede 2022

Marktstandplaatsvergunning Tarief 2024
Vaste plaats per kwartaal per strekkende meter € 44,30
1 marktstandplaats (exclusief kraamgeld) of standwerkersplaats € 15,60
1 standwerkersplaats per dag € 15,60
Standwerkersplaats of dagplaats per strekkende meter € 3,90