Milieu, omgevingsvergunning

  • Als u een bedrijf of organisatie wilt beginnen of wijzigen
  • Er zijn milieuregels waar u zich aan moet houden
  • Check of u een melding moet doen of vergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket
  • U heeft eHerkenning nodig
Nu naar het Omgevingsloket