Monument, omgevingsvergunning

 • Voor veranderingen of onderhoud aan een rijks,- provinciaal of gemeentelijk monument
 • Of bij panden die liggen in beschermd dorpsgezicht
 • Check aanvraag vergunning via omgevingsloket.nl
 • U heeft DigiD nodig
Check en aanvragen vergunning

 • U heeft altijd een vergunning nodig om een monument te slopen, veranderen of te herstellen
 • Ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig

U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Te denken valt aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de originele kleurstelling). Ook mag u wijzigingen aan de binnenkant van het pand doorvoeren zonder omgevingsvergunning, als deze binnenkant geen monumentale waarde heeft.

Wij raden u aan om ook bij regulier onderhoud eerst contact op te nemen met de gemeente. In sommige gevallen is het ook bij regulier onderhoud mogelijk dat de monumentale waarde wordt aangetast.

 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning
 • Situatietekening schaal 1:1000
 • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100
 • De volledige indieningseisen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
Monument, omgevingsvergunning Tarief 2024
Monument, omgevingsvergunning € 232,15