Reclame plaatsen

Bekijk of u voor het plaatsen van reclame een vergunning of ontheffing (toestemming) moet aanvragen.

Reclame aan gevels

U moet via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen als u reclame aan een gevel wilt aanbrengen.

Reclame aan lantaarnpalen en verkeersborden

Voor het plaatsen van reclameborden en driehoeksborden aan lantaarnpalen en verkeersborden heeft u toestemming (ontheffing) nodig van de gemeente. De toestemming verlenen we alleen aan instellingen en organisaties uit Heemstede en voor landelijke goede doelen- of maatschappelijke acties en campagnes. Zie toestemming aanvragen.

  • We verlenen voor maximaal 15 borden tegelijkertijd een ontheffing. Per instelling/organisatie ontheffing voor maximaal 10 borden. Voor buurgemeenten maximaal 5 borden
  • Een ontheffing verlenen we voor maximaal 14 dagen

Voor spandoeken zijn de volgende locaties gereserveerd:

  • Raadhuisstraat, bij de Provinciënlaan
  • Raadhuisstraat, bij de Kerklaan
  • Binnenweg, bij de Julianalaan
  • Binnenweg, bij de Koediefslaan

Aanvullende eisen centrum

Voor het centrum (Raadhuisstraat-Binnenweg) gelden aanvullende voorwaarden uit de Welstandsnota Heemstede. Deze voorwaarden gaan over de verschijningsvorm van de reclame-uitingen.

Reclame plaatsen Tarief 2024
Omgevingsvergunning reclame plaatsen € 193,20
Ontheffing voor aanbrengen en/of wijzigen van lichtreclames en andere reclameobjecten € 102,80
Reclameborden ontheffing € 25,15
Precario per bord/per week € 1,71