Slopen en/of asbest verwijderen, omgevingsvergunning

  • U bent verplicht een sloopmelding te doen als u asbest gaat slopen, demonteren of verwijderen
  • Gaat het om een monument dan moet u ook vergunning aanvragen via omgevingsloket.nl. U heeft DigiD nodig
Check en vergunning aanvragen

Sloopmelding verplicht als u:

  • Asbest verwijdert, sloopt of demonteert
  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval 10 m3 of meer is. Voor asbest is er geen ondergrens wat betreft het volume

De melding moet minimaal de volgende gegevens te bevatten:

  • meldingsformulier
  • een recente asbestinventarisatie
  • sloopveiligheidsplan/plan van aanpak
  • situatieschets

Het kan zijn dat u meerdere bijlagen moet meesturen. Dat hangt af van het te slopen object.  De start van de sloopwerkzaamheden moet u 4 weken voor aanvang bij de gemeente melden. Meer informatie over het slopen en waaraan de melding moet voldoen vindt u in de bijlage Asbest in het Bouwbesluit 2012.