Standplaatsvergunning aanvragen

  • Standplaatsvergunning kan alleen worden aangevraagd als dit op basis van het bestemmingsplan is toegestaan of hiervoor al een omgevingsvergunning (voor het afwijken van de bestemming in het bestemmingsplan) is verleend. Check of u een vergunning nodig heeft via het Omgevingsloket.
  • Vergunning aanvragen minimaal 4 weken voordat u de standplaats gaat gebruiken
  • Voor het verkopen van goederen, etenswaren of diensten met een kraam of wagen
Nu standplaatsvergunning aanvragen

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Uittreksel van Kamer van Koophandel
  • Bewijs van een WA bedrijfsverzekering
  • Verklaring over de plaats waar u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning
  • Op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning
  • Met welke goederen of diensten u de standplaats inneemt
Standplaatsvergunning Tarief 2024
Vergunning voor maximaal 6 dagen € 25,15
Vergunning langer dan 6 dagen € 86,95