Uw woning splitsen

Om uw woning in aparte wooneenheden te kunnen opdelen, heeft u een splitsingsvergunning woning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via onderstaande knop.
Lees voor uw aanvraag eerst de voorwaarden en de redenen waarom een vergunning geweigerd kan worden .

Een aanvraag voor een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 moet de volgende gegevens bevatten:

  1. Een tekening als bedoeld in artikel 5:109, tweede lid, van het Burgerlijk (zie aanvraagformulier voor de voorwaarden)
  2. Een beschrijving en een beoordeling van de staat van onderhoud
  • Alleen de eigenaar van de woonruimte respectievelijk het gebouw kan een splitsingsvergunning aanvragen
  • In bijzondere gevallen kan het college van B&W aanvullende voorwaarden en voorschriften verbinden aan een splitsingsvergunning

Alle voorwaarden staan beschreven in de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2022

Aanvragen splitsingsvergunning

Ruben Batema
r.batema@heemstede.nl