Uw woning verhuren

 • U heeft een woning die u tijdelijk of voor een langere periode (toeristisch) wilt verhuren. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk
 • Er zijn twee vormen van toeristische verhuur: vakantieverhuur of Bed & Breakfast
 • Vanaf 1 maart 2020 bent u verplicht voor de verhuur van uw woning aan toeristen een omgevingsvergunning aan te vragen
 • Dit geldt ook als u voor 1 maart 2020 al gestart was met vakantieverhuur of een Bed & Breakfast. U moet de vergunning alsnog aanvragen
 • Aanvraag omgevingsvergunning doet u via het omgevingsloket (kies voor Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
Omgevingsvergunning aanvragen

 1. Het pand heeft de bestemming ‘wonen’
 2. De Bed & Breakfast is ondergeschikt aan de woonfunctie. De Bed & Breakfast is maximaal 25% van de totale oppervlakte van de woning. De Bed& Breakfast is maximaal 75m2
 3. U verhuurt aan maximaal 6 personen per nacht
 4. De Bed & Breakfast is in de bestaande bebouwing. Niet in bijgebouwen
 5. Behoudt van landschappelijke, cultuurhistorische en/ of architectonische waarden van het pand of complex moet blijven
 6. De voorziening mag niet functioneren als zelfstandige woning. Een aparte kookgelegenheid is dus niet toegestaan
 7. De verblijfsruimten van de Bed & Breakfast moeten voldoen aan het Bouwbesluit
 8. Mogelijke extra parkeerbehoefte door recreatief nachtverblijf mag niet leiden tot parkeerproblemen (zie nota parkeernormen 2010)
 9. Vakantieverhuur mag niet leiden tot overlast
 10. U moet een nachtregister bijhouden en jaarlijks overleggen aan de gemeente
 11. U moet een verhaalsovereenkomst planschadevergoeding tegen eventuele Planschadeclaims ondertekenen
 12. Bekijk alle voorwaarden op de website van overheid.nl

 1. Het pand heeft de bestemming ‘wonen’ of een andere bestemming waarbinnen wonen is toegestaan
 2. U staat als verhuurder ingeschreven op het adres en woont er ook
 3. U mag het pand maximaal 30 overnachtingen per kalenderjaar verhuren
 4. U mag het pand aan maximaal 6 personen verhuren
 5. Vakantieverhuur mag niet leiden tot overlast
 6. De woning voldoet aan het Bouwbesluit (zoals brandveiligheid)
 7. U moet een verhaalsovereenkomst planschadevergoeding ondertekenen
 8. Bekijk alle voorwaarden op de website van overheid.nl

Voorkomen van overlast

Uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Denk aan: geluidoverlast, overlast door drank- en drugsgebruik of rondslingerend afval. Als hoofdbewoner van de woning bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten.

Heeft u overlast?

Heeft u als omwonende overlast van huurders via particuliere vakantieverhuur of Bed&Breakfast? Spreek de hoofdbewoner hierop aan. De hoofdbewoner is verantwoordelijk voor het gedrag van de huurders.  

Overlast melden

Leidt dit niet tot verbetering of heeft u het vermoeden dat de woning in strijd met de regels voor toeristische vakantieverhuur wordt verhuurd? U kunt dan een (anonieme) melding doen bij de gemeente. U kunt uw contactgegevens bij de melding invullen als u terugkoppeling wilt over het resultaat van uw melding. U kunt ook kiezen voor een anonieme melding. Anonieme meldingen zijn vaak moeilijker te onderzoeken, omdat we u dan niet om aanvullende informatie kunnen vragen. Ook kunnen we u dan niet informeren over het resultaat van uw melding.

Overlast melden