Uw woning verhuren

  • U heeft een woning die u tijdelijk of voor een langere periode (toeristisch) wilt verhuren. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk
  • Er zijn twee vormen van toeristische verhuur: vakantieverhuur of Bed & Breakfast
  • Vanaf 1 maart 2020 bent u verplicht voor de verhuur van uw woning aan toeristen een omgevingsvergunning aan te vragen
  • Dit geldt ook als u voor 1 maart 2020 al gestart was met vakantieverhuur of een Bed & Breakfast. U moet de vergunning alsnog aanvragen
  • De vergunning is tijdelijk en geldt voor het lopende jaar plus 2 kalenderjaren
  • Aanvraag omgevingsvergunning doet u via het omgevingsloket (kies voor Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
Omgevingsvergunning aanvragen