Vergunning voor bouwen en verbouwen

 • Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u niet altijd een vergunning nodig
 • Check of u een vergunning nodig heeft via omgevingsloket.nl
 • Online regelen met DigiD.
 • Voor bedrijven:  met eHerkenning
Vergunning aanvragen via Omgevingsloket

U kunt uw bouwplan bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld om te weten of uw aanvraag compleet is. Of dat uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Dit heet vooronderzoek of vooroverleg. Dit is niet verplicht.

Zo werkt het

 • Conceptaanvraag, inclusief bijlagen, sturen via www.omgevingsloket.nl
 • Geef in het digitale aanvraagformulier aan dat het om een conceptaanvraag gaat
 • Uw conceptaanvraag wordt door deskundigen in een gezamenlijk bouwplanoverleg besproken
 • U ontvangt schriftelijk uitkomst en toelichting over het vervolgtraject voor uw plan of project

Kosten vooroverleg

 • 25% van de uiteindelijk te betalen leges (2,9% van de bouwsom exclusief btw), met een minimum van € 90,00.
 • Stuurt u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning in, dan worden de kosten van het vooroverleg verrekend met uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.
 • Als u geen aanvraag stuurt, vindt geen restitutie plaats van de betaalde leges.
 • In de tarieventabel van de legesverordening 2022 staan alle legestarieven.

Voorbespreken 

Wilt u een indicatie hebben over de haalbaarheid en legeskosten van uw bouwplan? Bespreek uw plan dan met een medewerker van afdeling Bouw- en woningtoezicht. Stuur een e-mail naar Bouw -en woningtoezicht