Stemmen tellen

Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur vindt de telling van de uitgebrachte stemmen plaats op de betreffende locatie. Voor de beide locaties Wachtruimte Station en Kinderboerderij ‘t Molentje geldt een uitzondering. In verband met de beperkte ruimte op deze locaties vindt de telling van de uitgebrachte stemmen plaats in het gemeentehuis.

Openbare zitting Gemeentelijk Stembureau

Vrijdag 7 juni om 9.30 uur vindt in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 2101 HA, Heemstede een openbare zitting plaats van het Gemeentelijk Stembureau. Tijdens deze zitting zullen de processen-verbaal van de stembureaus worden gecontroleerd en zullen de gemeentelijke totalen worden vastgesteld.