De toekomst van de Bronsteevijver

De gemeente wilde met inbreng van omwoners een beeld krijgen hoe zij de leefbaarheid en veiligheid rondom de Bronsteevijver kon verbeteren. Meer dan 300 omwonenden vulden de online vragenlijst in. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

De gemeente neemt de volgende maatregelen:

  • Er worden spelregelborden geplaatst op locaties rondom de Bronsteevijver
  • Het verbod om voor anker te liggen komt op het spelregelbord bij de Bronsteevaart
  • De gemeente verwijdert de rietkraag en onderzoekt een alternatieve beheermaatregel om de oever te beschermen
  • De gemeente monitort de situatie in de zomer en houdt daarover contact met omwonenden

Let op: de gemeente roept iedereen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen in het naleven van de ‘spelregels’. Op die manier kan iedereen blijven genieten van deze mooie openbare vijver en het aangrenzende grasveld.

Bekijk de resultaten van de enquête