Grondwater

Als u een diepe kuil zou graven in uw tuin totdat u water ziet, dan heeft u het grondwater bereikt. De hoogte van dit water is het grondwaterpeil. Hoe hoog het grondwater staat verschilt per buurt.
Hoe hoog het grondwater staat, is afhankelijk van de hoeveelheid regen dat is gevallen, de plek en van het soort grond (zand of veen). Ook is er verschil in het peil tijdens de seizoenen en de hoeveelheid neerslag per jaar. In de zomer is het grondwaterpeil gemiddeld lager dan in de winter.

Grondwateroverlast

Iedere perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het grondwater op eigen terrein. De eigenaar is dus ook verantwoordelijk voor het nemen van grondwatermaatregelen op eigen terrein. Bij grondwaterproblemen komen eventuele oplossingen voor eigen rekening.

Water in uw kelder

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het waterdicht houden van uw kelder. Water in uw kelder wordt vaak veroorzaakt door fout aangelegde of afgebroken regenwaterpijpen of door verkeerd aangelegde terrassen. Het waterdicht maken van kelderwanden is werk voor professionals.

Wat kunt u zelf doen

  • Controleer of uw kelder binnen nog steeds waterdicht is
  • Controleer of de regenpijp stuk is en onder uw huis water loost
  • Laat een drainage rond of onder uw woning aanleggen door een professional

Een kruipruimte hoeft niet waterdicht te zijn en is dit ook meestal niet. Het kan geen kwaad als er af en toe water in staat. Dit is zo bij veel huizen in Heemstede.

Natte tuin

Uw tuin is kan verzakken als er te vaak water in blijf staan. Dat ziet u aan:

  • Planten en bomen die niet groeien 
  • Onafgewerkte (funderings-)delen die boven de grond te zien zijn

Wat kunt u zelf doen

  • Accepteer een nattere plek in uw tuin. Leg uw tuin zo aan dat het water naar deze diepere plek stroomt. Waterminnende planten (varens of rododendrons) groeien op deze plek juist heel goed
  • Hoog uw tuin op met zand en aarde. Bij een zeer ernstige situatie moet u de hele tuin ontruimen inclusief bestrating en beplanting en deze weer opnieuw aanleggen. Uw eigen tuin ophogen kan wateroverlast veroorzaken bij de buren
  • Leg een drainage aan als ophogen niet het gewenste effect heeft

Watertekort

Het gebeurt steeds vaker dat in Nederland langere periodes van droogte zijn door klimaatverandering. Door een tekort aan neerslag wordt het grondwaterpeil lager. Net zoals het moeilijk is om grondwater af te voeren, is het ook lastig om grondwater aan te vullen.

Oude huizen met houten palen

Vooral voor oude huizen met houten palen is het belangrijk dat voldoende grondwater aanwezig is om paalrot te voorkomen. Houten funderingspalen van een huis moeten zoveel mogelijk onder water staan zodat er geen schimmels bij kunnen. Ook de bodem bij huizen die gebouwd zijn op veenlagen, moet voldoende nat blijven.

Grondwaterpomp aanleggen

Als u een grondwaterpomp wilt aanleggen om uw tuin te besproeien met grondwater dan bent u verplicht dit te melden bij het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland via loket@rijnland.net of bel (071) 306 30 63 

Wat doet de gemeente?

Gemeenten in Nederland proberen ervoor te zorgen dat het grondwaterpeil in openbaar gebied gemiddeld -0,70 meter beneden de grond ligt (het maaiveld). Dat lukt niet overal. Grondwater is moeilijk te sturen en afhankelijk van de hoeveelheid neerslag.