Riolering

Riolering is het ondergrondse systeem van buizen, kolken, gemalen en putten om vuil water uit woningen en regenwater van straten af te voeren. De gemeente zorgt ervoor dat dit water wordt verzameld en via buizen en kolken kan afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap (Hoogheemraadschap van Rijnland). De zuiveringsinstallatie maakt het rioolwater schoon en voert het via naar het Noordzeekanaal af naar zee.

Heeft u in uw huis of tuin last van een rioolverstopping, spoelt het toilet bijvoorbeeld niet meer door?
Lees het stappenplan over hoe u een rioolverstopping aanpakt

Bij riooloverlast denk je vaak aan:

 • Stank
 • Rioolwater in de woning bij hevige regen
 • Water op straat  bij hevige regen

Stank

Als het langere tijd niet geregend heeft, kan er uit een (riool)put een nare lucht komen. Regen zorgt juist weer voor doorstroming en dus doorspoeling van in een rioolbuis. De stank verdwijnt vaak op het moment dat het gaat regenen. Bij oude huizen kan ook een nare rioollucht voorkomen, dit is meestal als de regenpijp nog als ontluchting werkt in plaats van de standleiding naar het dak. Neem dan contact op met een vakkundige loodgieter om dit aan te passen. Let op dat u echt geholpen bent voordat u de rekening betaalt.

Rioolwater in de woning bij hevige regen

Heeft u bij hevige regenbuien last van een borrelend toilet of water dat uit de afvoer komt? Of u heeft zelfs een overstroming in huis? Dit kan voorkomen bij een gemengd rioolstelsel. De enorme hoeveelheid water vanaf het dak zoekt de weg met de minste weerstand. Dit is vaak het laagstgelegen punt in het leidingensysteem. Bij een grote hoeveelheid water van het dak is er sprake van opstuwing in uw eigen afvoer. Dit kan voor overlast zorgen.

 • Plaats ontlastputjes
  Als u eigenaar bent van een oudere woning raden wij u aan ontlastputjes te monteren.. U kunt dit aanbrengen aan de onderkant van de regenpijp. Een ontlastput kunt u kopen bij een bouwmarkt
 • Voer regenwater gescheiden af
  Als het plaatsen van ontlastputjes niet helpt, kunt u het regenwater van uw dak apart afvoeren. Het regenwater kan dan vrij de tuin in stromen dit noemen we ‘afkoppelen’.
  Of plaats een regenton voor al dit schone water en gebruik het in droge perioden voor de planten

Water op straat

Bij extreme regenbuien kan het regenwater niet snel genoeg wegstromen in het riool of in de grond wegzakken. Er kan sprake zijn van water op straat en overlast voor het verkeer. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen omdat er door klimaatverandering meer regen in korte tijd valt.  Als putdeksels in een straat omhoog komen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente via telefoonnummer 14 023 of vul het contactformulier in

Wat doet de overheid?

Sinds de extreme regenval in Limburg, België en Duitsland in juli 2021 wordt er nog harder gewerkt aan technische maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen noodsituaties ontstaan. Het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur, de waterschappen en gemeenten waren al tientallen jaren bezig om ervoor te zorgen dat de kwetsbare gebieden beschermd blijven. Nu wordt er in een versneld tempo naar nog meer oplossingen gezocht voor al het regenwater door de klimaatbuien.

Wat kunt als inwoner zelf doen?

Als inwoner kunt u zelf ook bijdragen aan minder wateroverlast. Bijvoorbeeld door meer groen aan te leggen en regenwater op te vangen in een berging zoals regentonnen, waterschuttingen, vijvers met noodopvang en waterkratten. Na een grote regenbui en/of storm kunnen blaadjes en takjes problemen geven voor het wegstromen van regenwater bij (straat)putten. De gemeente kan niet in korte tijd alle straatputten in alle straten schoonvegen. U kunt een handje helpen om met een bezem het groene afval weg te halen.
Als er geen blaadjes of ander vuil voor de straatput ligt en er zijn regelmatig grote plassen op straat die niet binnen een dag verdwijnen, kunt u dit melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 023 of vul het contactformulier in

Bij extreme regenbuien kan het regenwater niet snel genoeg wegstromen in het riool of in de grond wegzakken. Er kan sprake zijn van water op straat en overlast voor het verkeer. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen omdat er door klimaatverandering meer regen in korte tijd valt.
Als er putdeksels in een straat omhoog komen wilt u dat dan zo snel mogelijk bij de gemeente melden via 14 023of vul het contactformulier in

Wat doet de overheid?

Sinds de extreme regenval in Limburg, België en Duitsland in juli 2021 wordt er nog harder gewerkt aan technische maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen noodsituaties ontstaan. Het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur, de waterschappen en gemeenten waren al tientallen jaren bezig om ervoor te zorgen dat de kwetsbare gebieden beschermd blijven. Nu wordt er in een versneld tempo naar nog meer oplossingen gezocht voor al het regenwater door de klimaatbuien.

Wat kunt als inwoner zelf doen?

Als inwoner kunt u zelf ook bijdragen aan minder wateroverlast. Bijvoorbeeld door meer groen aan te leggen en regenwater op te vangen in een berging zoals regentonnen, waterschuttingen, vijvers met noodopvang en waterkratten.Na een grote regenbui en/of storm kunnen blaadjes en takjes problemen geven voor het wegstromen van regenwater bij (straat)putten. De gemeente kan niet in korte tijd alle straatputten in alle straten schoonvegen. U kunt een handje helpen om met een bezem het groene afval weg te halen.
Als er geen blaadjes of ander vuil voor de straatput ligt en er zijn regelmatig grote plassen op straat die niet binnen een dag verdwijnen, kunt u dit melden bij de gemeente.

Om de zuivering goed te laten functioneren mag u geen (chemische) stoffen in het riool gooien. Zoals:

 • (Frituur)vet en olie
 • Verf
 • Medicijnresten 
 • Maandverband
 • WC-doekjes, luierdoekjes en biologische afbreekbare doekjes (kunnen ook verstopping veroorzaken)

Doet u dit wel, dan loopt u het risico op een rioolverstopping en moet u misschien kosten maken om dit te laten repareren door een loodgieter. 

Medicijnresten brengt u naar uw apotheek. Klein chemisch afval brengt u naar de milieustraat

Elk huis moet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. Er geldt één uitzondering voor buiten de bebouwde kom: als de perceelgrens meer dan 40 meter verwijderd is van de gemeentelijke riolering, is een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) of een verbeterde septic tank toegestaan. De kosten van een aansluiting of een IBA zijn altijd voor de bewoner. Lees meer bij Aansluiting op het riool aanvragen.

U betaalt op 2 manieren voor riolering en afvalwaterzuivering. Via de rioolheffing aan de gemeente en via de zuiveringsheffing aan het waterschap.

De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het riool. Rioolheffing heeft niets te maken met het zuiveren van afvalwater. Rioolheffing is een vast bedrag dat elk jaar door de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) wordt vastgesteld. Lees meer over de rioolheffing op de website van GBKZ

Het waterschap gebruikt de inkomsten van de zuiveringsheffing voor het schoonmaken van water.