Eigen bijdrage

  • U betaalt in veel gevallen een deel zelf
  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen
  • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage
Nu naar hetcak.nl