Huishoudelijke hulp

  • Als u door ziekte of beperking uw huishouden niet zelfstandig kunt regelen, komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke hulp
  • Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage
  • U hebt een indicatie van de gemeente nodig voor huishoudelijke hulp
  • Neem contact om met Loket Heemstede. Samen met een medewerker bespreekt u de mogelijkheden