Hulp bij dementie

Hulp nodig bij de zorg voor een partner of familielid die dementie heeft?
Alzheimer Nederland geeft tips en adviezen over hoe om te gaan met dementie. Naar de website van Alzheimer Nederland