Kwijtschelding

  • Als u de belastingaanslag niet kunt betalen kunt u kwijtschelding aanvragen
  • Alleen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, roerende- en onroerende zaakbelasting
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Nu naar kwijtschelding via gbkz.nl