Loket Heemstede

  • Loket Heemstede informeert en adviseert inwoners van Heemstede én hun mantelzorgers over wonen, zorg, ondersteuning (zoals respijtzorg; het tijdelijk overdragen van de zorg) eenzaamheid en welzijn
  • Loket Heemstede werkt samen met organisaties in de regio en zoekt samen met u naar een oplossing die bij uw situatie past
  • De loketmedewerker gaat ook in gesprek met mensen die een melding doen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Naar het meldingsformulier Wmo (pdf, 54 KB)

De Klankbordgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg en hulp. De klankbordgroep bestaat uit 6 – 8 leden die in de gemeente wonen. Ze hebben een groot netwerk en onderhouden contact met andere zorg- en hulporganisaties en met inwoners die gebruik maken van de Wmo.

Contact

De klankbordgroep vergadert 4 keer per jaar met de wethouder. Om het werk goed te kunnen doen heeft de klankbordgroep input van inwoners nodig. Heeft u vragen of wilt u informatie delen met de klankbordgroep, stuur dan een e-mail naar secretaris@wmoklankbordheemstede.nl

Let op: Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met het Loket Heemstede.

Het Loket Heemstede werkt samen met: