Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  • Vrijstelling aanvragen voor: vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging of ziekte
  • Verlof aanvragen voor: huwelijk en huwelijksjubileum van bloed of aanverwanten, verhuizing of viering van ambtsjubileum
  • Neem contact op met de school van uw kind