Urgentieverklaring huurwoning

  • Maak afspraak bij mijnwoonservice.nl
  • Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw aanvraag
  • De gemeente neemt een besluit
  • Niet eens met het besluit?  Stuur een klacht naarbij de klachtencommissie. Deze commissie toetst het besluit op juistheid en doet een bindende uitspraak.
Naar www.mijnwoonservice.mijndak.nl