Bezwaar maken besluit gemeente

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen
  • Digitaal of schriftelijk
  • U heeft 6 weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit
  • Bezwaar maken tegen de WOZ of andere gemeentebelastingen doet u via gbkz.nl
Nu digitaal bezwaar indienen