Hoe werkt een hoorzitting?

Doel van de hoorzitting

 • Uitleg van standpunten
 • Vragen stellen
 • Zoeken naar mogelijke oplossingen

Voor de hoorzitting

 • U kunt tot 10 dagen voor de hoorzitting extra stukken toesturen
 • U kunt iemand toestemming geven om namens u te spreken tijdens de hoorzitting

Tijdens de hoorzitting

 • U kunt iemand meenemen
 • U mag uw verhaal vertellen. De gemeente en andere betrokken personen mogen dit ook.
 • De bijeenkomst is openbaar, behalve als het om persoonlijke zaken gaat

Na de hoorzitting

 • De commissie adviseert hoe de gemeente moet beslissen op uw bezwaar. Zij stuurt het advies aan de gemeente, aan u en aan andere betrokken personen.
 • De gemeente neemt daarna een beslissing op uw bezwaar. Zij mag een andere beslissing nemen dan de commissie adviseert. Zij moet dit dan wel uitleggen.
 • U krijgt de beslissing op uw bezwaar toegestuurd. Hierin staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.