Collecteren en venten

U heeft een vergunning nodig voor het verkopen aan de deur of op straat (colportage), werven van donateurs voor een goed doel. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels is een ventvergunning nodig. (Zie ook het ventbeleid 2017).

Collecteren en venten met vergunning is alleen toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Overzicht collectes en ventvergunningen
Begindatum Einddatum Titel
Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
vrije periode
Leger des Heils Fondsenwerving
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode (kerstvakantie)
vrije periode (kerstvakantie)
Nu collectevergunning aanvragen Nu ventvergunning aanvragen