Collecteren en venten

U heeft een vergunning nodig voor het verkopen aan de deur of op straat (colportage), werven van donateurs voor een goed doel. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels is een ventvergunning nodig. (Zie ook het ventbeleid 2017).

Collecteren en venten met vergunning is alleen toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Overzicht collectes en ventvergunningen
Begindatum Einddatum Titel
vrije periode (kerstvakantie)
vrije periode (kerstvakantie)
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
Hersenstichting
vrije periode
vrije periode (voorjaarsvakantie zuid)
vrije periode (voorjaarsvakantie noord en midden)
vrije periode
Jantje Beton
Amnesty International
ReumaNederland
ZOA
Fonds Gehandicaptensport
Hartstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
vrije periode (Koningsdag en meivakantie)
Stichting Vogelrampenfonds
vrije periode (Koningsdag en meivakantie)
Stichting Egelopvang Haarlem e.o.
vrije periode
Longfonds
vrije periode (Pinksteren)
EHBO St. Camillus
Prins Bernhard Cultuurfonds
Epilepsiefonds
Rode Kruis
Maag Lever Darm Stichting
Nationaal MS Fonds
vrije periode
vrije periode (zomervakantie noord)
vrije periode (zomervakantie noord, midden)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie zuid)
KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spierfonds
Nierstichting
HandicapNL
Dierenbescherming
Nederlandse Brandwonden Stichting
vrije periode (herfstvakantie noord en midden)
vrije periode (herfstvakantie zuid)
Diabetes Fonds
Alzheimer Nederland
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
Kerk in Actie
Leger des Heils Fondsenwerving
vrije periode
vrije periode
Nu collectevergunning aanvragen Nu ventvergunning aanvragen