Collecteren en venten

U heeft een vergunning nodig voor het verkopen aan de deur of op straat (colportage), werven van donateurs voor een goed doel. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels is een ventvergunning nodig. (Zie ook het ventbeleid 2017).

Collecteren en venten met vergunning is alleen toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Overzicht collectes en ventvergunningen
Begindatum Einddatum Titel
Nederlandse Brandwonden Stichting
Hartstichting
vrije periode (herfstvakantie noord)
vrije periode (herfstvakantie noord)
ReumaNederland
vrije periode (herfstvakantie midden en zuid)
vrije periode (herfstvakantie midden en zuid)
Diabetes Fonds
Alzheimer Nederland
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
Nationaal MS Fonds
Leger des Heils Fondsenwerving
Stichting Vogelrampenfonds
vrije periode
Kerk in Actie
Stichting Egelopvang Haarlem e.o.
vrije periode (kerstvakantie)
vrije periode (kerstvakantie)
vrije periode
vrije periode
vrije periode
vrije periode
Hersenstichting
vrije periode
vrije periode
vrije periode (voorjaarsvakantie noord)
vrije periode (voorjaarsvakantie midden en zuid)
Jantje Beton
Amnesty International
ReumaNederland
ZOA
Fonds Gehandicaptensport
Hartstichting
Nationaal Fonds Kinderhulp
vrije periode (Koningsdag en meivakantie)
Stichting Vogelrampenfonds
vrije periode (Koningsdag en meivakantie)
Stichting Egelopvang Haarlem e.o.
vrije periode
Longfonds
vrije periode (Pinksteren)
EHBO St. Camillus
Prins Bernhard Cultuurfonds
Epilepsiefonds
Rode Kruis
Maag Lever Darm Stichting
Nationaal MS Fonds
vrije periode
vrije periode (zomervakantie noord)
vrije periode (zomervakantie noord, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie noord, midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie midden, zuid)
vrije periode (zomervakantie midden)
KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix Spierfonds
Nierstichting
Nu collectevergunning aanvragen Nu ventvergunning aanvragen