Ventvergunning

  • Als u goederen op straat wilt verkopen
  • Verkoop krantenabonnementen is vergunningsvrij
  • Aanvragen bij de gemeente
Scroll de tabel om meer te zien
onderwerp kosten 2020
1 dag - korter dan een maand € 29,75
langer dan een maand € 47,20
Nu ventvergunning aanvragen Naar overzicht collecte/ventvergunningen