Ventvergunning

  • Als u goederen op straat wilt verkopen
  • Verkoop krantenabonnementen is vergunningsvrij
  • Aanvragen bij de gemeente

Als de politie of de BOA’s constateren dat zonder vergunning wordt gevent, dan krijgt de overtredende organisatie een proces-verbaal en een boete.

De verkoop van krantenabonnementen valt onder de uitzonderingsbepaling in lid 4 van 5:15 APV. Dat betekent dat hiervoor geen ventvergunning nodig is.

Ventvergunning Tarief 2024
1 dag - korter dan een maand € 34,10
langer dan een maand € 54,20
Nu ventvergunning aanvragen Naar overzicht collecte/ventvergunningen