Ligplaatsvergunning

Nee, dit mag niet. De ruimte tussen de vaartuigen geeft een vertekend beeld. Op een enkele ligplaats is ruimte voor een vaartuig van maximaal 6 meter. Is een vaartuig bijvoorbeeld 6.20 meter, dan neemt het twee ligplaatsen in beslag. Dat is in totaal 12 meter. Hierdoor lijkt het alsof er plekken structureel leeg zijn. Team Handhaving controleert regelmatig het gebruik en de vaartuiggegevens van de ligplaatsen.

 Ja, dat kan. U kunt de keuze aangeven op het aanvraagformulier. Houd wel rekening met een voorkeursregeling. 

Per ligplaatslocatie geldt een voorkeursregeling voor toewijzing vanaf de wachtlijst.  Aanvragers wonend in een wijk waar bepaalde ligplaatsvoorzieningen zijn (binnenwijkers), hebben voorrang op aanvragers die buiten die wijk wonen (buitenwijkers). 

Nee, per adres wordt voor maximaal 1 boot een vergunning verleend. Een extra of een andere dan in de vergunning vermeld vaartuig is dus niet toegestaan.

Ja, dat kan, maar houd rekening met een zeer lange wachtlijst. Inwoners uit bepaalde wijken in Heemstede hebben voorrang. Het woonadres van de aanvrager en de datum van aanvraag is leidend voor de positie op de wachtlijst per ligplaatslocatie. (zie: Kan ik mij inschrijven voor meerdere ligplaatslocaties?)

Een tijdelijke ligplaats is niet mogelijk, daar hebben we geen speciale plaatsen voor.

 • U kunt een vergunning aanvragen voor 1 of meer ligplaatslocaties, maar u komt eerst op een lange wachtlijst
 • U vraagt de vergunning online aan.
 • Op de wachtlijst geldt per ligplaatslocatie een voorrangsregeling voor bewoners van bepaalde aangrenzende wijk(en)
 • U moet 18 jaar of ouder zijn omdat u leges en precario (liggeld) gaat betalen
 • Voor vaartuigen van 6.01 tot 12 meter zijn 2 aaneengesloten ligplaatsen nodig
 • Ligplaatsvergunningen zijn persoons-, ligplaats- en vaartuiggebonden

Naast de 'reguliere' ligplaatsen op basis van  een vergunning, is het mogelijk een ligplaats te verkrijgen in de haven op basis van een huurcontract. Zie voor meer informatie het kopje 'Ligplaats haven aanvragen op basis van huurcontract' hieronder. 

Ligplaatsvergunning aanvragen

Naast de 'reguliere' ligplaatsen in Heemstede, is het mogelijk in de haven een ligplaats te verkrijgen op basis van een huurcontract. Let op: deze optie is enkel mogelijk voor inwoners van Heemstede. Er zijn twee soorten huurovereenkomsten:

 • Huurcontract voor boten tot 7,50 meter
 • Huurcontract en voor grotere boten van 7.51 tot 10 meter

Alle ligplaatsen met een huurcontract zijn uitgegeven.

Aanmelden ligplaats haven (huurcontract)

U kunt wijzigingen doorgeven zoals:

 • Adreswijziging vergunninghouder
 • Naamwijziging van het vaartuig
 • Naam en afmetingen van een nieuw vaartuig

Opzeggen vergunning:

 • Naam en adres vergunninghouder
 • Ligplaatskenmerk
 • Ingangsdatum opzegging
Ligplaatsvergunning opzeggen/wijzigen

Alle voorwaarden zijn gebaseerd op de Verordening openbaar water Heemstede 2016

Ligplaatsvergunning Tarief 2024
Eenmalig-administratiekosten (leges) € 78,60
Liggeld (precario) per jaar per ligplaats-maximale bootlengte 6 meter € 168,56
De factuur ontvangt u jaarlijks van Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid