Incidentele subsidie sportstimulering

Stimuleringssubsidie voor:

  • het sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 jaar of mindervaliden
  • ontwikkeling van topsporttalenten.

Subsidiebudget 2024: € 15.000

Voorwaarden

Dit zijn onder andere:

  • Alleen activiteiten met een voldoende aantal deelnemers en met een aanvullend karakter ten opzichte van uw reguliere sportaanbod komen voor subsidie in aanmerking
  • Subsidieverzoek doen vóór 1 mei 2024
  • Het gaat om een kortlopend project (pilot)

Lees alle voorwaarden in de de Algemene subsidieverordening en de Bijzondere verordening incidentele subsidie sportstimulering