Subsidie aanvragen

 • 3 soorten incidenteel, structureel of tijdelijk
 • Voor organisaties en instellingen

Incidentele subsidie

 • Subsidie voor een kortdurend project (pilot)
 • Wordt voor maximaal 2 achtereenvolgende jaren verstrekt

Structurele subsidie

 • Voor gedeeltelijke bekostiging van jaarlijks terugkerende activiteiten

Budgetsubsidie

 • Voor uitvoering van activiteitenpakket (vooraf overeengekomen met college van B&W)
 • Voor instellingen
 • Bedrag wordt voor minimaal 2 achtereenvolgende kalenderjaren verstrekt
 • De instelling legt uitsluitend verantwoording af over de omvang en kwaliteit van het uitgevoerde activiteitenpakket

Investeringssubsidie

 • Incidentele subsidie voor bouw, verbouw, aanpassing of aankoop van een accommodatie en terrein
 • Voor aanschaf van duurzame gebruiksgoederen bij uitvoering van activiteiten.
 • Voor instellingen op het gebied van sport en scouting

Waarderingssubsidie

 • Incidentele of structurele subsidie
 • Voor waardering van de activiteiten van een instelling
 • Hierbij bestaat geen verband tussen de kosten die de instelling maakt en de subsidie die wordt ontvangen
 • De subsidie bedraagt € 250 of € 500