Subsidie aanvragen

  • Voor maatschappelijke organisaties en instellingen in Heemstede
  • Een subsidie is een bijdrage in de kosten van bepaalde activiteiten.

  • Subsidie voor een kortdurend project (pilot)
  • Wordt voor maximaal 2 achtereenvolgende jaren verstrekt
  • Aanvragen uiterlijk 2 maanden voor de start van de activiteit 
Incidentele subsidie aanvragen

  • Voor gedeeltelijke bekostiging van jaarlijks terugkerende activiteiten
  • Aanvragen voor 1 juni 
Structurele subsidie aanvragen

Om een subsidie aan te vragen, moet u voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • Uw activiteiten moet gericht zijn op of plaatsvinden in de gemeente Heemstede
  • De subsidie past binnen de doelstellingen van de gemeente Heemstede

Lees alle voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022

Vragen over subsidies?

Neem contact op met de afdeling Welzijn via het contactformulier.