Lokale initiatieven archeologie

Subsidie voor lokale educatieve activiteiten die gericht zijn op archeologie.

Subsidiebudget: maximaal € 1.500

Voorwaarden

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst

Lees alle voorwaarden in de Algemene subsidieverordening en de Bijzondere verordening incidentele subsidies archeologie.