Heemstede krijgt burgerberaad over afvalinzameling

In de gemeente Heemstede start dit najaar een burgerberaad over afvalinzameling. Dat heeft de gemeenteraad op 8 juni 2023 unaniem besloten. Een werkgroep bestaande uit inwoners en medewerkers van de gemeente heeft het voorstel voor een burgerberaad opgesteld. Het is de eerste keer dat in Heemstede een burgerberaad wordt georganiseerd. Het burgerberaad bestaat uit een gelote representatieve groep van circa 100 inwoners uit Heemstede. Geholpen door experts bedenken ze oplossingen en geven ze adviezen over het onderwerp afvalinzameling. Een begeleidingsgroep gaat het burgerberaad organiseren. Geïnteresseerde inwoners kunnen zich tot en met 7 juli opgeven voor de begeleidingsgroep. 

Wat is een burgerberaad?

Met een burgerberaad krijgen inwoners een nog actievere rol bij besluiten over  maatschappelijke thema's. De gemeente Heemstede zet dit jaar voor het eerst een burgerberaad in. Een gelote representatieve groep van ongeveer 100 inwoners gaat meedenken over het onderwerp afvalinzameling en brengt advies uit aan de gemeenteraad.

Afvalinzameling als thema voor het eerste burgerberaad

Een goede afvalinzameling is belangrijk voor de circulaire economie - een economie waarin bijna geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt - die de gemeente nastreeft. Het burgerberaad buigt zich vanaf het najaar over de vraag welk afvalinzamelingssysteem (of systemen) de gemeente moet invoeren om dit doel te bereiken. Deze keus heeft impact op ieder huishouden en ook gevolgen voor verschillende buurten en wijken. Daarom bekijkt het burgerberaad ook welke maatregelen de nieuwe manier van afval inzamelen tot een succes maken. 

Inwoners gezocht voor begeleidingsgroep

De eerste stap naar het burgerberaad in het najaar is het vormen van een begeleidingsgroep die het burgerberaad gaat organiseren. De begeleidingsgroep bestaat uit 6 inwoners uit Heemstede, een vertegenwoordiger van de gemeente, een gemeentelijk projectleider en een extern expert op het gebied van burgerberaden. De begeleidingsgroep wordt vóór de zomervakantie gevormd en komt na de zomervakantie voor het eerst bijeen. Inwoners met interesse, die meer willen weten en/of zich hiervoor willen opgeven kunnen terecht op www.heemstede.nl/burgerberaad 
Aanmelden kan tot en met 7 juli 2023.