Burgerberaad

In de gemeente Heemstede start dit najaar een burgerberaad over afvalinzameling. Dat heeft de gemeenteraad op 8 juni 2023 unaniem besloten. Een werkgroep bestaande uit inwoners en medewerkers van de gemeente heeft het voorstel voor een burgerberaad opgesteld. Het is de eerste keer dat in Heemstede een burgerberaad wordt georganiseerd.

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een nieuwe vorm van democratie die past binnen het programma Versterking lokale democratie. Een groep van ongeveer 100 inwoners gaat meedenken over het onderwerp afvalinzameling. Deze groep, die door loting tot stand wordt gebracht, buigt zich met elkaar over het onderwerp en brengt advies uit aan de gemeenteraad. 

Afvalinzameling als thema voor het eerste burgerberaad

Een goede afvalinzameling is belangrijk voor de duurzame gedachte die de gemeente nastreeft. Het burgerberaad gaat zich vanaf het najaar buigen over de vraag welk afvalinzamelingssysteem (of systemen) de gemeente moet invoeren om dit doel te bereiken. Deze keus heeft impact op ieder huishouden en ook gevolgen voor buurten en wijken. Daarom kijkt het burgerberaad ook naar welke maatregelen helpen de nieuwe manier van afval inzamelen tot een succes te maken en hoe gedragsverandering het beste kan worden gestimuleerd.  

Meer weten?