Berichten over het burgerberaad

Burgerberaad over afvalinzameling: tweede bijeenkomst

Op 3 april was de tweede bijeenkomst van het burgerberaad. Deze sessie stond in het teken van verdieping. Zes experts maakten de aanwezigen wegwijs in de wereld van de afvalinzameling. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere gedragsverandering, innovatie en de pilot in Merlenhoven. Bij de derde bijeenkomst komt de focus te liggen op het vormen van adviezen.

Na de centrale presentaties discussieerden de mensen verder in kleinere groepen. Daar ontstonden constructieve gesprekken. De deelnemers stelden goede en slimme vragen, vertelde een van de experts. De mensen verlieten de avond vol met informatie en idee├źn over de toekomst van afvalinzameling in Heemstede.

Burgerberaad op 9 maart gestart

Op zaterdag 9 maart ging het eerste burgerberaad van Heemstede van start. Ruim 80 inwoners van Heemstede buigen zich tot aan de zomer over hoe afvalinzameling in de gemeente verbeterd kan worden. Tijdens deze eerste bijeenkomst ging het vooral om kennismaken: met elkaar en met het onderwerp afvalinzameling.

Advies aan gemeenteraad

In juni overhandigt het burgerberaad haar advies over afvalinzameling aan de gemeenteraad. In oktober neemt de gemeenteraad een besluit. De leden van het burgerberaad zijn representatief voor de Heemsteedse bevolking. Bij de loting is rekening gehouden met een evenredige verdeling van leeftijd, geslacht, postcode en type woning.