Tijdlijn burgerberaad

In oktober 2023 is de begeleidingsgroep begonnen met de voorbereiding van het burgerberaad over afvalinzameling. Op 9 maart 2024 is het burgerberaad van start gegaan. In oktober 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over het advies.

Hieronder staan de belangrijkste momenten op een rij:

  • Tot en met februari 2024: begeleidingsgroep bereidt het burgerberaad voor
  • Januari 2024: versturen uitnodigingsbrieven
  • 11 februari 2024: aanmeldtermijn verlopen
  • Maart tot en met juni 2024: 5 bijeenkomsten van het burgerberaad
  • Juni 2024: het burgerberaad overhandigt hun advies aan de gemeenteraad
  • Juli 2024: Schrijfgroep burgerberaad voegt inleiding toe
  • Najaar 2024: commissie Middelen bespreekt de adviezen (onder voorbehoud)
  • Najaar 2024: de gemeenteraad neemt een besluit over de adviezen van het burgerberaad (onder voorbehoud)

Een monitorgroep vanuit het burgerberaad volgt de besluitvorming en opvolging van de adviezen.