Wat is een burgerberaad?

In een burgerberaad gaan Heemstedenaren met elkaar in gesprek over een maatschappelijk probleem. Ze geven advies aan de gemeente over de oplossing. Is het advies haalbaar? Dan gaat de gemeente ermee aan de slag.
Om mee te doen is kennis over het onderwerp of over de gemeente niet nodig. Het gaat er vooral om dat u het leuk vindt om mee te denken. U kunt daarmee invloed uitoefenen. U maakt kennis met andere inwoners. Samen werkt u toe naar een advies voor de gemeente. Onafhankelijke deskundigen helpen u hierbij.