Huishoudelijk afval (restafval)

Vier manieren:

  • Laten ophalen in grijze rolcontainer: zie afvalkalender
  • Zelf wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainer (met afvalpas)
  • Laten ophalen in gele huisvuilzakken (voor bovenwoningen zonder berging)
  • Zelf wegbrengen naar verzamelcontainer (flats)
Bekijk de afvalkalender op Meerlanden Bekijk locaties ondergrondse containers

Gebruik afvalpassen

Bij een aantal appartementencomplexen zijn afvalcontainers geplaatst die alleen te openen zijn  door middel van een afvalpas.
De registratie en verstrekking van deze passen gebeurt door Meerlanden. Lees meer over afvalpassen in Heemstede op de website van Meerlanden. 

Gele huisvuilzakken

Voor een groep bewoners van (boven)woningen zonder berging is een speciale regeling met gele huisvuilzakken. Lees meer over het aanbieden van huishoudelijk afval via gele huisvuilzakken

Voor onder andere de verwerking van huishoudelijk restafval betaalt u afvalstoffenheffing.