Huishoudelijk afval (restafval)

Vier manieren:

  • Laten ophalen in grijze rolcontainer: zie afvalkalender
  • Laten ophalen in gele huisvuilzakken: zie Zo werkt het
  • Zelf wegbrengen naar ondergrondse verzamelcontainer (met toegangspas)
  • Zelf wegbrengen naar verzamelcontainer (flats)
Bekijk de afvalkalender op Meerlanden Bekijk locaties ondergrondse containers

Voor onder andere de verwerking van huishoudelijk restafval betaalt u afvalstoffenheffing.