Het omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet werken we met een nieuw instrument: het omgevingsplan. Het omgevingsplan is in de plaats gekomen van het bestemmingsplan, maar is veel breder dan dat. Er zijn nieuwe onderwerpen, maar ook regels van het Rijk in opgenomen.

Het omgevingsplan bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau. De fysieke leefomgeving gaat over bijvoorbeeld gebouwen, grond, wegen, water, groen, lucht en bodem. Het omgevingsplan voert ook de opgaven uit, die komen uit het gemeentelijk beleid in de Omgevingsvisie De gemeenteraad stelt één omgevingsplan voor de hele gemeente vast.

Welke regels uit het omgevingsplan gelden voor mijn adres?

  • Kijk voor de regels op de kaart van het Omgevingsloket
  • Voer linksboven het adres in en geef zoekopdracht via het vergrootglas
  • Een overzicht met alle geldende ruimtelijke plannen voor dat adres verschijnt, inclusief het adres op de kaart.

Vragen over het omgevingsplan?

Stel uw vraag via het online formulier

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen?

In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Doe eerst een check omgevingsvergunning