Openbare laadpalen elektrische auto's

Gemeente Heemstede ziet het aantal elektrische auto’s sterk toenemen en verwacht dat deze groei de komende jaren doorzet. Dat betekent minder CO2-uitstoot en een schonere toekomst. We hebben daarom meer laadpalen nodig. Daarvoor werkt de gemeente met een zogenaamde plankaart. Op deze kaart staan de plekken waar mogelijk nieuwe laadpalen kunnen komen in Heemstede.

Hoe de gemeente meer laadpalen gaat plaatsen leest u op heemstededuurzaam.nl/laadpalen.

Wilt u zelf een laadpaal aanvragen?

Vraag een laadpaal aan.

Proefperiode met kabelgoottegels

Er ligt een voorstel voor een proefperiode met kabelgoottegels. Dit voorstel wordt eind september voorgelegd aan de Commissie Middelen. Als ook de raadscommissie akkoord gaat volgt er meer informatie over de proef, de voorwaarden en manier van aanmelden. Dat wordt gecommuniceerd via de lokale krant de Heemsteder, de social mediakanalen en de website van de gemeente.