Beleid Heemstede opvang asielzoekers

De gemeente wil goede veilige opvang bieden voor asielzoekers. Hiervoor zoekt de gemeente bij voorkeur locaties voor minimaal 5 jaar. Vanuit het regioplan heeft Heemstede de opdracht om 191 opvangplekken voor asielzoekers te vinden. Dit aantal is hoger dan waar Heemstede eerder vanuit ging. Hierdoor is het nodig om het beleid voor de opvang van asielzoekers bij te stellen. Het is de bedoeling om voor november 2024 de benodigde opvanglocaties bekend te maken.

Huidig beleid bijstellen

De gemeente heeft tot nu toe vooral gezocht naar kleinere locaties met een spreiding binnen de gemeente. Omdat de opgave ondertussen bijna verdubbeld is, stelt het college voor om het beleid bij te stellen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar nieuwe kaders waarbinnen opvanglocaties gevonden kunnen worden. In dit onderzoek staan uitgangspunten voor het vinden van opvanglocaties. Bekijk het voorstel voor het nieuwe beleid en het onderzoek

Vaststellen van nieuwe kaders

Opvang binnen de eigen gemeente

De gemeente kiest ervoor om het aantal van 191 de asielzoekers binnen de eigen gemeente op te vangen. Alternatief zou zijn om ‘uit te ruilen’ met andere gemeenten binnen de regio Kennemerland. Dan vangt een gemeente meer asielzoekers op in ruil voor minder statushouders en omgekeerd. Zo’n uitruil is in de praktijk ingewikkeld. Het is niet duidelijk welke ruil rechtvaardig zou zijn. De verwachting is dat de gemeenten in de regio hierin terughoudend zijn.

Grotere opvanglocaties

De gemeente kiest ervoor om te zoeken naar in ieder geval een grotere locatie van minimaal 100 opvangplekken. Er is een afweging gemaakt tussen de inzet van kleinere locaties, grotere locaties en een combinatie hiervan. Kiezen we alleen voor kleinere locaties, dan zouden er nog zeker drie locaties nodig zijn. Dat lijkt niet realistisch. Daarnaast is het beheer van kleinere locaties voor het COA moeilijker haalbaar. Grotere locaties leveren schaalvoordeel op voor het COA en er hoeven minder plekken gevonden te worden. Een combinatie van beide (een grote met dependances) is ook mogelijk, maar erg afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties en de mogelijkheden die het COA hierbij ziet.
Het COA vangt jonge vluchtelingen overigens wel op in kleinere locaties.

Eigenschappen van opvanglocaties

De gemeente heeft nog geen opvanglocaties in kaart gebracht volgens deze nieuwe beleidslijn. Dat is een volgende stap. De gemeente gaat hierbij kijken naar de volgende eigenschappen van een locatie:

  • de beschikbaarheid
  • wie is de eigenaar
  • welke omgevingsregels gelden er
  • wat is de huidige functie van de omgeving
  • zijn er nutsvoorzieningen in de buurt
  • is een opvanglocatie ruimtelijk inpasbaar

Informatiebijeenkomst 29 mei 2024

Inwoners waren op 29 mei van harte welkom in het gementehuis voor een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Hierin werd het voorstel om het beleid voor asielopvang met blik op de toekomst aan te passen toegelicht. Lees het verslag van deze bijeenkomst