Tijdelijke en permanente huisvesting urgente woningzoekenden

De gemeente heeft samen met haar inwoners de komende jaren een belangrijke taak in de opvang en huisvesting van diverse groepen mensen. De eerste (nood) opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders is gerealiseerd. Nu hebben we als gemeente de lastige opgave om oplossingen te vinden voor meer permanente huisvesting.

Verschillende doelgroepen op de huidige woningmarkt in Heemstede hebben dringend een dak boven hun hoofd nodig. De urgentie is echter nu hoog om statushouders en vluchtelingen in de gemeente op te vangen. Omdat we niet direct permanente huisvesting aan hen kunnen bieden, zoeken we naar tussenoplossingen. Daarom onderzoeken wij nu mogelijkheden voor semipermanente huisvesting. Dat is een ingewikkelde puzzel. We zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact heeft op onze leefomgeving en maken daarom zorgvuldige afwegingen. Maar we hebben ook te maken met een steeds veranderende realiteit door nieuwsontwikkelingen.