Tijdelijke en permanente huisvesting urgente woningzoekenden

De gemeente heeft samen met haar inwoners een belangrijke taak in de opvang en huisvesting van mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Denk onder andere aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. We zijn ons ervan bewust dat dit impact heeft op de leefomgeving en maken daarom zorgvuldige afwegingen.