Tijdelijke en permanente huisvesting urgente woningzoekenden

De gemeente heeft samen met haar inwoners de komende jaren een belangrijke taak in de opvang en huisvesting van diverse groepen mensen. Verschillende doelgroepen op de huidige woningmarkt in Heemstede hebben dringend een dak boven hun hoofd nodig. De eerste (nood)opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders is gerealiseerd. Gemeenten hebben nu ook de vraag van gekregen om huisvestingsplaatsen voor asielzoekers te organiseren. Het vinden van voldoende huisvesting en opvangplekken voor mensen in nood is een ingewikkelde puzzel. We doen dit in stappen.

Concept Regionaal plan opvang asielzoekers 

De gemeenten in de regio Kennemerland, waaronder Heemstede, hebben afgesproken de opvang van asielzoekers regionaal op te pakken. Gemeente Heemstede vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen een plek te geven om te wonen. De vraag vanuit de Provincie is ongeveer 105 asielzoekers in Heemstede op te vangen.
We zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact heeft op onze leefomgeving en maken daarom zorgvuldige afwegingen.

In de regio draagt iedere gemeente mogelijke opvanglocaties aan. De genoemde mogelijke locaties zijn nog niet voldoende om in totaal 2108 asielzoekers op te vangen. Het is een begin om uiteindelijk eind 2024 tot voldoende opvangplekken te komen.

Gemeente Heemstede ziet de Leidsevaartweg 5-7 en Leidsevaartweg 17-19 in Heemstede als mogelijk geschikte locaties voor opvang van asielzoekers. Deze 2 locaties worden voorgelegd aan het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Zij onderzoeken of deze locaties geschikt zijn.

Bewonersavond 12 april

We begrijpen goed dat hier vragen over zijn. We organiseren daarom voor omwonenden van beid locaties op woensdag 12 april van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het gemeentehuis van Heemstede.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan.

Aanmelden bewonersavond 12 april