Tijdelijke en permanente huisvesting urgente woningzoekenden

De gemeente heeft samen met haar inwoners de komende jaren een belangrijke taak in de opvang en huisvesting van diverse groepen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. De eerste (nood)opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders is gerealiseerd.
Gemeenten hebben nu ook de vraag van gekregen om huisvestingsplaatsen voor asielzoekers te organiseren.