Tijdelijke huisvesting

In de gemeente Heemstede staan woonunits voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Denk aan Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Hieronder geven we u een overzicht van de stand van zaken van de tijdelijke huisvestingslocaties aan de Sportparklaan, Kohnstammlaan en het parkeerterrein Oude Slot.

Sportparklaan

Op de Sportparklaan staan 22 woonunits. De omgevingsvergunning is tot en met 31 december 2023 verleend. De woonunits zijn bestemd als noodwoningen voor crisis- en noodopvang van statushouders en huisvesting van jongeren. We danken de omwonenden van de Sportparklaan voor de manier waarop zij de tijdelijke bewoners opgevangen hebben.

Voor de meeste statushouders hebben we inmiddels een woning gevonden. We zoeken nu naar woningen voor de laatste bewoners van de woonunits. Op dit moment komen er maar weinig corporatiewoningen vrij. We verwachten nog dit jaar ook voor de laatste statushouders een woning te vinden. Dat betekent dat we de woonunits naar verwachting in januari weghalen. Het spijt ons dat dit langer duurt dan vooraf is gezegd.

Wilt u meer weten? U kunt ons altijd bereiken via flexwonen@heemstede.nl. Ook hebben we enkele vragen met antwoorden op een rij gezet. 

Kohnstammlaan

Op de Kohnstammlaan staan 8 woonunits en een huiskamer. Ze worden bewoond door Oekraïense vluchtelingen. De omgevingsvergunning is verlengd tot en met 31 januari 2024. We danken de omwonenden van de Kohnstammlaan voor de manier waarop zij de tijdelijke bewoners opgevangen hebben.

Parkeerterrein Oude Slot

Het college heeft het parkeerterrein van het Oude Slot aangewezen als nieuwe tijdelijke huisvestingslocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Deze plek komt in plaats van de locatie aan de Kohnstammlaan.

Op 9 mei was een bijeenkomst voor bewoners en omwonenden om mee te denken over de inrichting van de leefomgeving van de nieuwe locatie. Zij hebben suggesties gedaan over onder andere de verlichting van het terrein, groeninrichting en eventuele kennismakingsactiviteiten om elkaar te leren kennen. Ook zijn er vragen gesteld over de openbare visplek die aan het parkeerterrein ligt. De opbrengsten vanuit de bijeenkomst worden waar mogelijk opgenomen in het locatieontwerp. Dit ontwerp wordt meegenomen in de vergunningsprocedure.

Inzage ontwerp-omgevingsvergunning

Om woonunits te kunnen plaatsen op het Parkeerterrein Oude Slot is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor de vergunning is door de gemeente Heemstede ingediend. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken en uw reactie geven.

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 13 september tot en met 11 oktober ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning ook per mail opvragen

Wilt u uw zienswijze geven? Dat kan tot en met 11 oktober 2023:

  • per post: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
  • telefonisch: maak een afspraak met de heer M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht via 023 548 57 52

Vervolgstappen Parkeerterrein Oude Slot

  • November: besluit over omgevingsvergunning (verwacht)
  • December: ingebruikname woonunits (verwacht)

Langere termijn

De gemeente verwacht in 2023 en 2024 meer huisvestingslocaties nodig te hebben dan er nu beschikbaar zijn. Mogelijk zijn er ook tijdelijke opvanglocaties nodig. De gemeente heeft hiertoe zoeklocaties bekeken. Een overzicht van de locaties en de resultaten van het onderzoek staan in de zogenoemde Quick Scan. Hierbij is een aantal locaties van particuliere eigenaren niet opgenomen. Dit is omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Bekijk de Quick Scan met zoeklocaties (pdf, 197 KB)

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl