Tijdelijke huisvesting

In de gemeente Heemstede staan woonunits voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Denk aan Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Hieronder geven we u een overzicht van de stand van zaken van de tijdelijke huisvestingslocaties aan de Sportparklaan, Kohnstammlaan en het parkeerterrein van het Oude Slot aan de Ringvaartlaan.

Sportparklaan

Op de Sportparklaan stonden 22 woonunits waarin statushouders en jongeren tijdelijk woonden. Ondertussen zijn zij allemaal verhuisd en zijn de herstelwerkzaamheden afgerond. We danken de omwonenden van de Sportparklaan voor de manier waarop zij de tijdelijke bewoners opgevangen hebben.

Lees hoe statushouder Qasem in Heemstede terecht kwam

Kohnstammlaan

De Oekraïense vluchtelingen die op de Kohnstammlaan woonden, zijn verhuisd naar de Ringvaartlaan. De herstelwerkzaamheden zijn afgerond. We danken de omwonenden van de Kohnstammlaan voor de manier waarop zij de tijdelijke bewoners opgevangen hebben.

Ringvaartlaan (parkeerterrein Oude Slot)

Het college heeft de Ringvaartlaan aangewezen als nieuwe tijdelijke woonplek voor de Oekraïense vluchtelingen die aan de Kohnstammlaan woonden. Zij zijn ondertussen verhuisd.  Omwonenden en nieuwe bewoners hebben nader kennis gemaakt met elkaar.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning om woonunits te kunnen plaatsen op het parkeerterrein Oude Slot is verleend. Bekijk de publicatie van de verleende vergunning op overheid.nl

Langere termijn

De gemeente verwacht in 2024 meer huisvestingslocaties nodig te hebben dan er nu beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zijn er ook tijdelijke opvanglocaties nodig. De gemeente heeft hiertoe een aantal locaties bekeken. Een overzicht van deze locaties en de resultaten van het onderzoek staan in de zogenoemde Quick Scan. Hierin is een aantal locaties van particuliere eigenaren niet te zien. Dit is omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Bekijk de Quick Scan met zoeklocaties

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl