Permanente huisvesting

We hebben in de gemeente Heemstede een toenemende behoefte aan permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Dit zijn zelfstandige woningen van rond de 35m2 met wc, douche en keuken. We willen deze flexwoningen inzetten voor diverse doelgroepen met urgentie, zoals statushouders, jongeren en (her)starters, ter overbrugging naar reguliere huisvesting. Hieronder vindt u de stand van zaken en de vervolgstappen.

Haalbaarheidsonderzoek

We bekijken of we de bestaande huisvesting voor vluchtelingen op de Glipperweg 55-57 en Kerklaan 61 kunnen inzetten als flexwoningen. We onderzoeken ook de haalbaarheid van de locatie aan de Lieven de Keylaan 24. Dit gemeentelijke pand is in het voorjaar vrijgekomen en wordt op dit moment tijdelijk verhuurd. Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in oktober 2023 klaar.
De uitgangspunten voor het haalbaarheidsonderzoek staan in de Concept Nota van Uitgangspunten Flexwonen

Uitgangspunten Lieven de Keylaan 24

Het onderzoek naar de Lieven de Keylaan 24 als huisvestingslocatie richt zich in de eerste plaats op renovatie van het bestaande gebouw. Om een volledig beeld te krijgen, onderzoeken we ook renovatie met een gedeeltelijke opbouw en sloop-nieuwbouw. Op de kortere termijn krijgen naar verwachting Oekraïense vluchtelingen plek in het gebouw. Op de langere termijn kunnen hier ook andere groepen mensen met een urgente woonbehoefte tijdelijk gehuisvest worden. Voorlopig is het pand in beheer bij de Zwerfkei, die het pand verhuurt als tijdelijke werkruimte.

Uitgangspunten Glipperweg 55-57

Het haalbaarheidsonderzoek naar de Glipperweg 55-57 als huisvestingslocatie richt zich op het vinden van een passende ontwerpvariant voor sloop-nieuwbouw. We kijken ook naar de mogelijkheid om in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte te maken, die eventueel gebruikt kan worden voor buurtactiviteiten.

Uitgangspunten Kerklaan 61

Het onderzoek naar de Kerklaan 61 als huisvestingslocatie richt zich in de eerste plaats op sloop van het bestaande gebouw en het bouwen van een nieuw pand dichter bij het kruispunt. Daarbij houden we rekening met zichtlijnen voor omwonenden. Om een volledig beeld te krijgen, onderzoeken we ook de haalbaarheid van renovatie. Binnen het plan kijken we naar de mogelijkheid om in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte te maken, die ook voor buurtactiviteiten gebruikt kan worden. De gemeente bekijkt nog of en welke rol een woningcorporatie kan spelen bij het realiseren en beheren van de flexwoningen.

Participatie door omwonenden

We gaan graag met de omwonenden in gesprek over onderwerpen als de leefbaarheid, veiligheid en invulling van de buitenruimte. Dit geldt ook voor de sociale kant van het contact tussen (tijdelijke) bewoners en omwonenden, zoals kennismakingsactiviteiten. Hieronder leest u wanneer u mee kunt praten.

De vervolgstappen

Het haalbaarheidsonderzoek is naar verwachting in oktober 2023 klaar. Daarna neemt het college een besluit over de ontwerpvariant voor het (ver)bouwplan per locatie. Voor de Kerklaan 61 besluit het college tegelijkertijd of de bouw en beheer van deze flexwoningen door de gemeente zelf of vanuit een woningcorporatie wordt uitgevoerd. Als een woningcorporatie dit op zich neemt, zal de gemeente het vastgoed aan de corporatie verkopen.

Zoals het er nu naar uit ziet organiseren we in november 2023 een bijeenkomst om omwonenden te informeren over de (ver)bouwplannen. In december 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiering van de plannen. Daarna kunnen omwonenden participeren over de eerder genoemde onderwerpen. De exacte data zijn nog niet bekend.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor de digitale bewonersbrief over statushouders en vluchtelingen.We verzenden namelijk vanwege de duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we steeds nieuwe informatie.
Heeft u ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl