Informatieavond bewoners Lieven de Keylaan 30 januari 2024

Nieuwe bewoners

Wethouder Sam Meerhoff opende de bijeenkomst met de nieuwe bewoners en heette hen welkom. Hij gaf aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat ze zo prettig mogelijk zullen wonen op het nieuwe adres. Hij nodigde ze uit hun ideeën mee te geven aan het projectteam dat de verbouwing gaat verzorgen.

Rondleiding en reacties

Daarop presenteerde het projectteam de plannen en gaf een rondleiding door het gebouw en de tuin. De nieuwe bewoners hebben de tekeningen bekeken en hun eerste reacties gegeven. Het projectteam gaat bekijken of en hoe ze de wensen kunnen verwerken in de plannen.

Omwonenden

Wethouder Anneke Grummel heette daarna de omwonenden welkom op de Lieven de Keylaan 24. Zij vertelde waarom de Oekraïense vluchtelingen die nu aan de Glipperweg 55-57 wonen naar hun buurt komen. Ze vindt het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omwonenden, ook al kan niet alles ingevuld worden.

Rondleiding

Daarop presenteerde het projectteam de plannen en gaf een rondleiding door het gebouw en de tuin. Zij vroegen de omwonenden om reactie op de buitenruimte, de leefbaarheid en de contacten met de nieuwe bewoners.

Reacties van omwonenden

De tekening van de tuin werd over het algemeen positief ontvangen. De omwonenden stelden verschillende vragen en kwamen met wensen en ideeën. Zo was er onder meer de wens om de beschutting uit te breiden. De gemeente gaat hiernaar kijken. Sommigen maakten zich zorgen over het aantal mensen dat in het gebouw kan wonen en over de toekomst van het gebouw. De gemeente vertelde dat het niet waarschijnlijk is dat alle woonplekken ingenomen zullen worden. Het is op dit moment de intentie om het gebouw tenminste vijf jaar te gebruiken voor flexwonen. Lees meer over deze onderwerpen in het verslag van de vorige bijeenkomst

De gemeente en omwonenden hebben het ook over parkeren gehad. Op de tekening waren twee parkeerplaatsen op het eigen terrein te zien. Hierbij verdween een openbare parkeerplek. De twee nieuwe parkeerplekken worden openbaar. Omwonenden gaven aan dat vooral het parkeren door winkelbezoekers overlast geeft. In de verdere uitwerking zal voor het parkeren een onderbouwde keuze worden gemaakt.

De bijeenkomst had een constructief karakter. Verschillende omwonenden waren blij om bij de plannen betrokken te zijn en hun reactie te kunnen meegeven. Een paar omwonenden hebben een op een laten weten dat ze wel iets voor de Oekraïners willen doen als dat mogelijk of gewenst is.

Klankbordgroep

De gemeente heeft voorgesteld om met een deel van de omwonenden een klankbordgroep te vormen. De bedoeling is om met deze groep onder meer de invulling van de buitenruimte verder te bespreken. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via flexwonen@heemstede.nl

Opening

De gemeente zal om een kijkmoment organiseren voordat het gebouw open gaat. Dan kunnen toekomstige bewoners en omwonenden alvast zien hoe alles eruitziet en elkaar ontmoeten.

Volgende stappen (schatting)

  • Eerste kwartaal: plan verder uitwerken en reacties ophalen.
  • Tweede kwartaal: aannemer zoeken, kiezen en als het meezit start verbouwing. Als dit volgens plan verloopt, dan is de verbouwing vlak voor of net na de zomer klaar.
  • Derde kwartaal: verhuizing.

Op de hoogte blijven?

Meldt u zich dan aan voor de digitale bewonersbriefover statushouders en vluchtelingen. We versturen namelijk minder brieven via de post omdat dat duurzamer is. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl