Informatieavond buurtbewoners Lieven de Keylaan op 27 november 2023

Agenda

 • Aanleiding
 • Uitkomst van het onderzoek
 • Volgende stappen
 • Vragen van buurtbewoners

Aanleiding

Wethouder Anneke Grummel vertelt dat Heemstede behoefte heeft aan meer permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Daarom heeft gemeente de inzet van het gemeentelijk vastgoed aan de Lieven de Keylaan 24, Glipperweg 55-57 en Kerklaan 61 onderzocht. Zij informeert de buurtbewoners rond de Lieven de Keylaan over de uitkomsten van het onderzoek.

Uitkomst van het onderzoek Lieven de Keylaan

Er zijn meerdere mogelijkheden bekeken. Deze variëren van behoud van het bestaande gebouw tot en met nieuwbouw met 3 verdiepingen. De voorkeur van het college gaat uit naar een bouwvariant voor de komende 5 jaar:

 • Het pand wordt aan de binnenzijde eenvoudig verbouwd
 • De buitenruimte wordt opgeknapt
 • De oplevering staat gepland voor de zomer van 2024
 • Er komen maximaal 8 wooneenheden met onder andere gemeenschappelijke wc’s, douches en keuken
 • Er komen maximaal 32 personen wonen
 • De woningen zijn bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen die nu vooral op de Glipperweg wonen
 • Later kunnen hier ook tijdelijk andere Heemstedenaren met urgentie komen wonen, zoals jongeren, statushouders en (her)starters
 • Na 5 jaar kijkt de gemeente opnieuw naar de inzet van de locatie

Deze variant maakt een snelle oplevering mogelijk. Het plan past binnen het bestemmingsplan. De vraag aan gemeenteraad is om de financiële middelen voor de uitvoering van het plan ter beschikking te stellen.

Volgende stappen (onder voorbehoud)

2023

 • 4 december: de raadscommissie Samenleving bespreekt de plannen voor de Lieven de Keylaan 24 (mogelijkheid tot inspreken door buurtbewoners)
 • 20 december: de gemeenteraad besluit over het beschikbaar stellen van financiële middelen

2024

 • Begin 2024: bijeenkomst voor omwonenden over de uitwerking van de plannen
 • Buurtbewoners hebben de mogelijkheid om suggesties te doen over:
  • inrichting van de buitenruimte van het pand
  • de leefbaarheid
  • organiseren van prettig contact tussen nieuwe bewoners en omwonenden
  • eventuele andere aandachtspunten
 • Start verbouwing

Medio 2024: oplevering en ingebruikname van de wooneenheden door Oekraïense vluchtelingen.

Vragen van buurtbewoners

Over het gebouw

De eerste bouwvariant is duurzamer en toekomstbestendiger. Waarom wordt daar niet voor gekozen?

Die variant is veel duurder en kost meer tijd, terwijl we op dit moment meer flexwoningen nodig hebben. Met de tijdelijke variant kunnen de bewoners van de Glipperweg eerder naar de Lieven de Keylaan verhuizen. Dat maakt starten met de aanpak van de Glipperweg mogelijk. Verder weten we nog niet zeker welke groepen mensen over vijf jaar dringend een woning zoeken. De gekozen variant geeft meer flexibiliteit en voorkomt dat we voor veel geld een verbouwing doen die niet blijkt te passen bij wat Heemstede over een aantal jaren nodig heeft.

Kan de gemeenten garanties geven over wat er over 5 jaar met het pand gaat gebeuren?

De gedachte is om de Lieven de Keylaan 24 zo lang als nodig is in te zetten voor het tijdelijk huisvesten van groepen mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Hoe dat is, is vooral afhankelijk van vraag naar en aanbod van (tijdelijke) woonruimte voor mensen met een urgente woonbehoefte. Omdat wij niet kunnen voorzien hoe lang deze locatie daarvoor nodig is, gaan we nu uit van ongeveer vijf jaar. De gemeente heeft op dit moment wel de intentie om de locatie ook na deze vijf jaar te blijven inzetten voor flexwonen.

Over de bewoners

Wie komen er wonen in het gebouw?

Zoals het er nu naar uitziet zijn de eerste bewoners Oekraïense vluchtelingen. Zij blijven zolang het nodig is. Later kunnen er ook Heemstedenaren met urgentie komen wonen, zoals jongeren, statushouders en (her)starters.

Hoe komen jullie uit op 32 bewoners?

In het gebouw is ruimte voor maximaal acht wooneenheden met elk vier bedden. Zo komen we uit op maximaal 32 personen. In de regel betekent dit niet dat er ook 32 personen komen wonen. Een maximale bezetting is onwaarschijnlijk omdat dit te maken heeft met de gezinssamenstelling van de bewoners. Bijvoorbeeld in het geval van een stelletje met een kind, blijft er een plek onbezet in hun woonruimte. We mengen geen gezinnen in een ruimte.

Kunnen er ook asielzoekers in komen?

Dat ligt niet voor de hand. Hierover is geen contact geweest met het COA.

Komt er 24/7 begeleiding in het pand?

Voor de Oekraïense vluchtelingen komt er geen 24/7 begeleiding. Wel zal er een vast aanspreekpunt zijn en wordt de locatie regelmatig bezocht door onze gastheren of gastvrouwen die ook de rol van huismeester hebben. Buurtbewoners kunnen altijd mailen als er vragen of opmerkingen zijn via flexwonen@heemstede.nl

Wat is de samenstelling van de huishoudens met Oekraïense vluchtelingen?

Dat verschilt, maar over het algemeen gaat het om gezinnen en families. Bijvoorbeeld een moeder en vader met kinderen. Of een moeder met kinderen en een oma. Maar er zijn ook wel huishoudens met vriendinnen of een persoon. Er zijn over het algemeen meer vrouwen dan mannen omdat de mannen in Oekraïne moeten vechten.

Over buiten en de buurt

Hoe gaat de buitenruimte er uitzien?

Begin 2024 organiseren we een bijeenkomst om meer informatie over buitenruimte te geven en suggesties van buurtbewoners op te halen.

Hoeveel van de eerste bewoners hebben een auto?

Volgens het voorstel van het college zal de groep Oekraïense vluchtelingen die nu op de Glipperweg 55-57 woont, verhuizen naar de Lieven de Keylaan. Op dit moment heeft binnen die groep 1 huishouden een auto.

Over inspraak en communicatie

Wanneer wordt besloten of dit plan doorgaat?

De raadscommissie Samenleving bespreekt dit plan op 4 december. De gemeenteraad behandelt het vervolgens tijdens de raadsvergadering van 20 december. In die vergadering besluit de raad of ze financiële middelen ter beschikking stellen. Zo ja, dan wordt de verbouwing in gang gezet.

Hebben omwonenden recht op inspraak?

Omwonenden kunnen hun wensen delen met de Raadscommissie Samenleving door in te spreken tijdens de vergadering op 4 december. De commissie gebruikt de vergadering om vragen te stellen aan het college en een advies te geven aan de raad. Elke inspreker krijgt 5 minuten spreektijd aan het begin van de vergadering. Omwonenden die willen inspreken, kunnen zich aanmelden via griffie@heemstede.nl. Het is ook mogelijk de vergadering als bezoeker bij te wonen. Daarvoor is aanmelden niet nodig. Lees meer over inspreken bij de raadscommissie

Waarover kunnen de omwonenden meepraten?

De buurtbewoners kunnen meedenken over de leefbaarheid, veiligheid, de inrichting van de buitenruimte en de sociale contacten met de nieuwe bewoners. Denk aan kennismakingsactiviteiten, maar ook aan vrijwilligerswerk.

Er komt nog een informatieavond in het nieuwe jaar. Wat gaat er tijdens die avond gebeuren?

Op de informatieavond in het nieuwe jaar informeert de gemeente de buurt over de laatste stand van zaken. De buurt kan op deze avond ook meedenken over onder meer de inrichting van de hierboven genoemde onderwerpen.

Waar denkt de gemeente aan voor over 5 jaar?

De gemeente weet het nog niet. De intentie is maatschappelijke opvang. Hierbij denkt de gemeente aan bijvoorbeeld jongeren, statushouders en (her)starters. Maar het is nog onbekend hoe het er over vijf jaar voor staat. Daarom kan de gemeente geen toezeggingen doen over welk scenario wel of niet.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op de digitale bewonersbrief over statushouders en vluchtelingen We verzenden namelijk vanwege de duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we steeds nieuwe informatie.
Heeft u ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl