Resultaat overleggen klankbordgroep per 25 april

Na de bijeenkomst op 30 januari zijn we meerdere keren samengekomen met de klankbordgroep. Deze groep bestaat uit 5 direct omwonenden. De klankbordgroep heeft meegedacht, vragen gesteld en wensen aangegeven. Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten genoemd.

Tuin

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin. Er komt meer groen in de tuin en er wordt worteldoek geplaatst tegen het onkruid. De grote boom wordt elke 2 jaar teruggesnoeid.

Aangezicht

De gemeente zorgt ervoor dat de heg aan de voorzijde hoger uitkomt, zodat de fietsen buiten het zicht zullen staan. Ook het vuilnis komt zoveel mogelijk buiten het zicht te staan. Er is een schutting met verticale planken en een met horizontale planken. Gemeente gaat kijken of er een nieuwe uniforme schutting kan komen, zodat er een oplossing komt naar ieders tevredenheid. De schutting in het stukje onder de grote overkapping aan de kant van de Havenstraat wordt dichtgemaakt. Het verzoek is om het gaashek verder te laten staan en er groen tegenaan te planten.

Leefbaarheid

De voorkeur van omwonenden is dat de overkapping linksvoor als rookruimte gebruikt wordt. Gemeente geeft dit aan de toekomstige bewoners door, maar kan dit uiteraard niet verplichten. Omwonenden dachten aan een zandbak voor de kinderen in de achtertuin. Gemeente neemt dit op met de toekomstige bewoners. Er komt een verscholen plek aan de voorzijde voor drie rolemmers met beugel voor het groenafval. Er komen ook drie rolemmers voor restafval. De bewoners brengen zelf PMD, papier en glas naar de verzamelpunten.

Er komen twee parkeerplaatsen op het eigen terrein. Om hiervoor een inrit te kunnen maken, vervalt een algemene parkeerplek. Om de parkeerdruk in de wijk te meten is een standaard onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek wijst uit dat er in de nabijgelegen straten voldoende plekken beschikbaar blijven. Het kan voorkomen dat er geen plek is in de straat. In de nota parkeernormen is vastgesteld dat de maximale acceptabele loopafstand in het centrum 250 meter is.

Overig

Gemeente heeft op verzoek van omwonenden bekeken of er zonnepanelen kunnen komen. Dat blijkt niet haalbaar omdat de kosten daarvan te hoog zijn voor de beperkte periode. Gemeente bekijkt of er een groen dak kan komen.

Volgende stappen

De verwachting is dat de verbouwing na de zomervakantie kan beginnen. De direct omwonenden krijgen hierover tijdig informatie. Gemeente geeft aan dat er voor de definitieve ingebruikname nog iets georganiseerd kan worden voor de directe omwonenden. Denk aan een kennismakingsmoment met de nieuwe buren, in combinatie met een kijkje in het pand en de tuin om te zien hoe alles is geworden.