Stand van zaken Glipperweg per 28 maart 2024

In november vorig jaar hebben we het voorkeursontwerp van het gebouw met flexwoningen en een buurtkamer met de buurt gedeeld. Op 4 december heeft de commissie Samenleving zich hier positief over uitgesproken. Vervolgens hebben we een investeringsvoorstel opgesteld.

Investeringsvoorstel

We hebben het voorkeursontwerp nauwkeuriger bekeken en uitgangspunten voor de buurtkamer opgesteld. Op basis daarvan hebben we:

  • een specifieke raming gemaakt voor de kosten van sloop-nieuwbouw
  • de opbrengsten geraamd voor de flexwoningen en de buurtkamer
  • de exploitatiekosten geraamd
  • de financieringskosten voor de investering (kapitaallasten) geraamd

Besluit over het investeringsvoorstel

Op 9 april bespreekt de raadscommissie Samenleving het investeringsvoorstel voor het plan. De gemeenteraad neemt hierover op 25 april een besluit

Vervolgbijeenkomst

Als de gemeenteraad het benodigde budget beschikbaar stelt, organiseren we een vervolgbijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst halen we graag wensen op over onder meer het gebouwontwerp aan de buitenzijde, de inrichting van de openbare ruimte, de leefbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van de buurtkamer. Daarna werken we het plan verder uit.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u dan op de digitale bewonersbrief over statushouders en vluchtelingen We verzenden namelijk vanwege de duurzaamheid niet altijd brieven per post. Op deze webpagina plaatsen we steeds nieuwe informatie.
Heeft u ondertussen vragen? Neem dan contact met ons op via flexwonen@heemstede.nl