Huisvesting asielzoekers

De gemeenten in de regio Kennemerland, waaronder Heemstede, hebben afgesproken de opvang van asielzoekers regionaal op te pakken. Gemeente Heemstede vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen een plek te geven om te wonen. De vraag vanuit de Provincie is ongeveer 108 asielzoekers in Heemstede op te vangen.
We zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact heeft op onze leefomgeving en maken daarom zorgvuldige afwegingen.